Populärteknik

Så vill forskare kommunicera med utomjordingar

Foto taget den 19 december 2021 på Chinas FAST-teleskop. FAST står för Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope. Foto: TT/Chine Nouvelle/Sipa/Shutterstock
Foto taget den 19 december 2021 på Chinas FAST-teleskop. FAST står för Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope. Foto: TT/Chine Nouvelle/Sipa/Shutterstock

Om det finns intelligent liv bortom Jorden, ska vi då försöka ta kontakt med det? Svaret är inte entydigt, men forskare har ändå tagit fram en plan för hur vi ska göra oss förstådda.

Publicerad

Den 16 november 1974 skickade forskare ut Arecibomeddelandet i rymden, från Areciboteleskopet i Puerto Rico och via frekvensmodulerade radiovågor. Meddelandet var binärt kodat, och innehöll bland annat information om uppbyggnaden av dna och hur en människa ser ut. Informationen riktades mot stjärnhopen M13, cirka 25 000 ljusår bort, och har beskrivits som det första försöket att skicka ut ett budskap till utomjordingar.

Nära 50 år senare har en forskargrupp publicerat en artikel som går ut på att göra ett liknande försök. Deras mål är att leverera så mycket information som möjligt om människan och vårt samhälle, med ett så kort meddelande som möjligt. I artikeln beskriver de detaljerna kring hur detta ska gå till, berättar Scientific American.

Att använda sig av mänskligt språk är uteslutet, liksom att använda sig av våra etablerade siffersystem. Inget av detta är att betrakta som universellt. 

Forskarnas lösning är att i stället utgå från ett specialutvecklat bitmap-alfabet, framtaget av fysiker, där binär kod används för att skapa pixliga bilder. Det här tror forskarna är något som intelligent liv även på andra platser än Jorden ska kunna känna igen. Det är inte en hundra procent felfri metod, men de tror att den är tillräckligt robust.

Först ut: primtal

Det första de tänker sig att man gör är skicka ut ett primtal. Detta ska enligt forskare signalera att meddelandet är artificiellt. Sedan skulle man med hjälp av det nya alfabetet introducera vårt siffersystem och grundläggande matematik. Därefter skulle man förklara vår idé om tid, visa när överföringen från Jorden har skett, presentera vanliga element från det periodiska systemet och redovisa dna:s struktur och kemiska sammansättning.

Bland det sista man skulle försöka berätta om för utomjordingarna är hur människor och jordens yta ser ut samt vilken radiofrekvens utomjordingarna ska använda för att kunna svara på meddelandet och vårt solsystems koordinater.

Om människan skulle komma fram till att det är ett vettigt beslut att skicka ut ett sådant här meddelande i rymden kommer det bland annat krävas anpassningar av dagens befintliga teleskop, som är byggda för att ”lyssna” på kosmos och inte prata med det. 

Forskargruppen föreslår att meddelandet skickas från antingen det amerikanska Allen-teleskopet eller FAST-teleskopet i Kina.