Samhälle

Så ska gymnasieskolan förbättras

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Skolans mål borde vara att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet och ämnesbetyg återinförs.

Publicerad

– Inga elever ska hamna mellan stolarna, säger utredaren i den utredning som i dag lämnas över till gymnasieminister Anna Ekström (S).

Utredaren Helén Ängmo lämnade i dag över betänkandet "En gymnasieutredning för alla _ åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning".

I utredningen föreslås bland annat att ett mål om att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning ska föras in i skollagen.

– Jag föreslår ett övergripande mål att alla elever ska börja gymnasieskolan. Ett uppdrag för kommunen blir att söka upp elever inför gymnasiet och rektorn får ett tydligt ansvar för att elever inte hoppar av. Ingen ungdom ska hamna mellan stolarna, säger Helén Ängmo, särskild utredare.

Bland övriga förslag märks bland annat krav på mentor för alla elever, sammanhållna skoldagar med färre håltimmar och utökad undervisningstid inom yrkesprogrammen. Introduktionsprogrammen där 23 procent av alla elever går, många i språkintroduktion, borde stärkas enligt utredningen.

Utredningen föreslår även, som väntat, att ämnesbetyg åter införs. Där lämnar utredningen förslag för två olika modeller för hur det skulle ske. I ett alternativ införs ämnesbetyg stegvis. I det andra alternativet införs ämnesbetyg "över hela linjen".

– Det senare är att föredra. Ämnesbetyg blir ett mer likvärdigt och stabilt alternativ över tid, säger Helén Ängmo.

Hon säger också att det kan vara så att det nuvarande betygssystemet gjort att svenska elever känt mycket mer stress i skolan än elever i andra länder.

– Utredaren sågar Socialdemokraternas två viktigaste vallöften på gymnasieområdet, dels att gymnasiet skulle bli obligatoriskt och dels att alla yrkesförberedande program skulle ge högskolebehörighet. Den sågningen välkomnar jag eftersom de löftena var orealistiska, säger Liberalernas Jan Björklund.

Men han öppnar samtidigt för diskussioner med regeringen om andra områden som utredningen berört.

– Vi är för att diskutera en övergång till ämnesbetyg och att återinföra tvååriga linjer. Den erfarenhet vi har nu med 25 år av treårigt gymnasium är att för många hoppar av, säger han.