Populärteknik

Så njuter du säkrast av solen

I år finns den första miljömärkta solkrämen på butikshyllorna och vi svenskar köper allt mer solkräm med en solskyddsfaktor på 15 och högre. Men den perfekta solkrämen finns ännu inte. Risk för kontaktallergier, dåligt skydd i UVA-området och påverkan på miljön är problem som måste lösas. Ny Teknik reder ut vad du kan göra för att njuta av solen på ett säkert sätt.

Publicerad

Hur vet jag hur stark solen är?

Titta på din skugga, om den är kortare än du själv är solen stark. På SMHI hemsida finns dagliga prognoser över UV-index i olika delar av Sverigewww.smhi.se/weather/uvindex. Är UV-index över 3 bör du skydda dig med kläder, något på huvudet och solkräm om du vistas längre i solen än den rekommenderade säkra tiden (som också finns på sidan).

Finns det några kläder som skyddar bättre än andra?

En vanlig t-shirt eller skjorta har en solskyddsfaktor på minst 10. Jeans har en solskyddsfaktor på 1500. Det finns också speciella kläder, för både barn och vuxna, som har en solskyddsfaktor 50 eller mer.

Hur skyddar jag hud som inte täcks av kläder eller skugga?

Den ska smörjas in med solkräm som har solskydd mot både UVA och UVB. Hudläkare rekommenderar två lager kräm med en solskyddsfaktor på minst 15. Precis som vid målning gäller det att grunda först

Ska jag ha solkräm under kläderna?

Nej! Smörj bara in de delar som utsätts för solen. Hudläkare anser att man i princip aldrig ska behöva smörja in solkräm på rygg och mage. Det är bättre att sitta med en skjorta på sig på stranden. Huden har sin egen ämnesomsättning och bör inte belastas med att bryta ner mer ämnen än nödvändigt.

Får jag tillräckligt med D-vitamin om jag håller mig i skuggan?

D-vitamin bildas bara när solen står högt på himlen, det vill säga mitt på dagen. Att vistas i solen då kolliderar med rådet att det är då vi ska hålla oss i skuggan. Men för att få den dagliga dosen behövs bara runt 15 minuter i solen. Då är det viktigt att solen träffar bar hud. D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig viktiga ämnen som fosfor och kalcium, och kan motverka vissa sjukdomar.

Finns det inget annat sätt för kroppen få D-vitamin?

Jo, man kan ta D-vitamindroppar eller äta fet fisk.

Vad ska det stå på solkrämens innehållsförteckning för att jag ska få ett bra skydd?

Titandioxid. Det är hud- och cancerläkare överens om. Titandioxid är det enda fysikaliska solskydd som godkänts av Läkemedelsverket. Det betyder att det reflekterar bort solljuset från vår hud. Naturskyddsföreningen är dock tveksamt till titandioxid ur miljösynpunkt. Ju längre söder ut du är desto högre skyddsfaktorn ska solkrämen ha.

Vad är det för fel på zinkpasta då?

Zinkpasta innehåller zinkoxid som inte är godkänt som solskydd av Läkemedelsverket. Det beror på att man ännu inte vet hur små partiklarna kan vara för att inte kunna tränga ner i huden och klumpa ihop sig i blodet.

Blir huden vit när man smörjer in sig är partiklarna så stora att de inte kan ta sig igenom huden. Frågan utreds inom EU eftersom tillverkare under senare år har minskat partiklarnas storlek till en femtedel, men många länder säljer trots det solkrämer med zinkoxid ( som också är ett fysikaliskt skydd). Hud- och cancerläkare har en annan inställning än Läkemedelsverket i frågan.

Finns det inga andra ämnen som kan ge skydd mot solens ultravioletta strålar?

Jo, massor. De absorberar energin från solen, till skillnad från titandioxid som reflekterar bort den. Därför kallas de kemiska filter.

Är det bättre att ta dem?

Nej, det gäller framför allt för barn under två år. En viss del av krämen tränger in genom huden, och barn kan inte bryta ner vissa av ämnen. Det gäller exempelvis det kemiska ämnet bensofenon-3.

Vissa av dem tycks också kunna orsaka kontaktallergi. Det betyder att känsliga personer reagerar på de nedbrytningsprodukter som bildas när energin i solen strålar absorberas av solskydden. Resultat av vetenskapliga studier vid Göteborgs universitet kommer att presenteras i höst.

Vilket är det bästa sättet att skydda barn?

Man kommer långt bara med kläder och solhatt. De delar som inte täcks av kläder ska man smörja in om med solskyddskräm. Barn under ett år ska helst inte vistas i solen alls.

Det är viktigt att skydda små barn mot för mycket uv-ljus. I Australien har forskare visat att barn som flyttar dit när de är 12-13 årsåldern drabbas mindre av hudcancer som vuxna än de som är födda i landet.

För små barn rekommenderas solkräm med titandioxid, som reflekterar bort det ultraviolett ljuset. Kan det ge cancer?

Nej. Studier med titandioxid har inte visat något sådant samband. Om pyttesmå partiklar av titandioxid används klumpar de ihop sig redan på huden och tränger inte in i kroppen. Titandioxid finns på Läkemedelsverkets lista över godkända filter mot ultraviolett ljus.

Vad är det för skillnad mellan solkrämer för barn och vuxna?

Det är inga skillnader annat är att solkrämer för barn ska ha högre skyddsfaktor, och att de oftast är mer vattenfasta. Resten handlar mer om säljargument.

Förra året presenterade Naturskyddsföreningen en studie som visade att många solskydd inte är bra för djur och organismer som lever i vattnet. Är man en miljöbov om man använder solkrämer?

I år finns en solkräm på marknaden som är den första som fått miljömärkningen Svanen i Sverige. Det är Bamse solkräm 30 +. Den kommer troligen att följas av fler. Men samtliga personer Ny Teknik talat med anser att hälsan måste komma först och att man bör använda solkräm när det inte går att skydda sig genom kläder eller skugga.

Källa:Olle Larkö, Sahlgrenska sjukhuset, Anna Börje, Göteborgs universitet, Monica Tammela, Läkemedelsverket, Peter Jansson, Kemisk- tekniska leverantörsförbundet, Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen, Cancerfonden, Strålskyddsmyndigheten.

Tänk på att:

* Vatten släpper igenom UV-strålning och skyddar inte den som simmar. Ta på dig en t-shirt när du ska bada om du har känslig hud.

* Sand reflekterar 25 procent av UV-ljuset.

* En stor del av UV-strålning träffar oss indirekt. Även i skuggan kan du utsättas för ända upp till hälften av solens UV-strålning.