Populärteknik

Så fastnar du för rött ljus

Varför fattar inte trafikljuset? Foto: TT
Varför fattar inte trafikljuset? Foto: TT

TEKNIKFRÅGAN. Varför tror trafikljuset att jag passerat? Ny Tekniks läsare reder ut en trafikfråga.

Publicerad

Läsarfråga:

Om jag som ensamt fordon kommer in mot ett trafikljus som håller på att slå om till rött och INTE satsar allt för att hinna över korsningen, blir jag ofta "fast" en extra omgång. Det verkar som om trafikljuset "tror" att jag passerat och inte registrerar något i det körfältet förrän nästa fordon kommer, eller när nästa hela "cykel" är avverkad. Hur fungerar det och varför blir det fel ibland?

Mikael

Läsarsvar:

Fordon detekteras nästan alltid med elektromagnetiska slingor. Radardetektering förekommer men är sällsynt. Detektering via vikt eller strålkastare förekommer inte. Däremot finns rent tidsstyrda signaler, utan detektering alls.

Trafikplanering syftar till att ge så goda förhållanden som möjligt till alla kategorier av trafikanter: gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister. Eftersom bilen nästan alltid prioriterats de senaste 50 åren upplever en del bilister det som att vi ”jävlas” med bilisterna, när vi numera försöker förbättra också för dem som inte åker bil. Ibland kan detta inte ske utan försämringar för biltrafiken.

Cyklister prioriteras ofta sämre än bilister. Det är dock inget tekniskt problem att detektera cyklar.

Gående detekteras ofta utan knapptryckning i större korsningar under högtrafik. Under lågtrafik krävs oftast knapptryckning om man ska få grönt. Det kostar mycket tid i korsningen att tända grönt för gående, eftersom de behöver lång tid att passera. Man dimensionerar för 1 m/s. Därför är det dumt att göra det om det inte finns någon gående som vill passera.

Moderna signaler står nästan alltid i allrött (alla signalgrupper visar rött) när ingen vill passera, och kan omedelbart slå om till grönt när det kommer någon. Ju mer trafik det är i en korsning, desto närmare ren tidsstyrning arbetar dock signalen. Vid mycket stora trafikmängder ger tidsstyrning den största kapaciteten.

Björn Abelsson, trafikplanerare

Här hittar du fler svar bland läsarkommentarerna

Har du nya intrikata frågor? Maila till teknikfragan@nyteknik.se

Det är ni läsare som både frågar och svarar i Ny Tekniks Teknikfrågan.Följ Ny Teknik på Facebook!