Bygg

Regeringen överväger speciallag efter Cementadom

Pressen är stor på näringsminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Nils-Petter Nilsson / TT
Pressen är stor på näringsminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Nils-Petter Nilsson / TT

Regeringen har beställt en oberoende analys av samhällseffekterna om Cementa tvingas upphöra med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland i höst, erfar TT. Och lagstiftning övervägs för att i ett krisläge kunna ge ett kort tillfälligt tillstånd.

Publicerad

Men vägen fram beskrivs, från en insatt källa i regeringskansliet, som oerhört juridiskt komplicerad. Analysen av vad som är möjligt pågår ännu.

Och regeringens vägval avgörs även av vad den oberoende konsultrapporten kommer att säga om vilka samhällseffekterna blir, för bostadsbyggande, stora väg- och järnvägsprojekt och gruvindustrin.

Näringslivet, byggbranschen och Cementa har varnat för att hundratusentals jobb står på spel om bolaget inte får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland, en anläggning som svarar för tre fjärdedelar av företagets produktion av cement för betong och lejonparten av den svenska förbrukningen.

Undantagslag

Om konsekvenserna, enligt de analyser som regeringen nu tar in, visar sig kunna bli allvarliga så studerar regeringskansliets jurister nu om det skulle vara möjligt att ta fram en typ av undantagslag. Tanken är att det skulle ge regeringen bemyndigande att utfärda ett kort och tillfälligt tillstånd i syfte att vinna tid för omställning, enligt uppgift till TT.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli bolagets ansökan om att få fortsätta och utöka brytningen i Slite efter den 31 oktober i år. Ansökan avvisades för att miljökonsekvensbeskrivningen, främst vad gäller påverkan på grundvattnet, enligt domstolen hade så stora brister att den inte ens var värd att ta upp till prövning.

Bolaget chockades av domstolens utslag, eftersom den tidigare instansen Mark- och miljödomstolen, sade ja.

Baylan möter branschen

På onsdagen har näringsminister Ibrahim Baylan (S) möten med både riksdagens näringsutskott, dit han kallats på initiativ av Sverigedemokraterna, och fack och arbetsgivare i bygg- och gruvnäringen. Alla kräver handling och en tidsplan av regeringen, med åtgärder för att hejda ett stopp.

– En besvikelse, säger Mattias Bäckström Johansson, ledamot för SD i utskottet, efter mötet med Baylan.

Han hade hoppats, säger han att Baylan skulle haft mer att komma med eftersom tiden för att hitta en lösning är så kort.

Det enda konkreta säger han, är att miljödepartementet nu har skickat ur ett förslag som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta leda bort vatten från brottet i Slite efter den 31 oktober. Syftet är att skydda maskiner och anläggningar eftersom de kan förstöras av vatten som snabbt kommer in i brottet om pumparna inte kan hållas igång. Men det är ju inte svaret på huvudfrågan, noterar Bäckström Johansson.

Enligt regeringskällor har regeringen också beställt utlåtanden av flera myndigheter, angående konsekvenserna av att Mark- och miljööverdomstolens dom.

Ökat tryck

Trycket ökar på regeringen att lägga fram en plan har ökat, med hänvisning att regeringen är den enda som möjligen skulle kunna agera på kort sikt, för att inte cementen till byggen ska sina i höst.

– Jag förväntar mig att ministern kommer med politiska initiativ för hur vi ska komma ur det här, sade Johan Lindholm, ordförande för LO-facket Byggnads, inför mötet med Baylan.

– Får vi inget besked måste vi börja varsla, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för byggbranschens samlande organ Byggföretagen.

Cementa har begärt prövningstillstånd för en överklagan i Högsta domstolen. Bolaget har också begärt att HD ska ta sig an målet med förtur. Det sa dock HD nej till i förra veckan, enligt uppgift från domstolen till TT.

Normal handläggningstid för en ansökan om prövningstillstånd uppges till en till två månader men kan påverkas av semesterperioden. Cementa lämnade sin begäran till HD den 22 juli.

Allvarliga brister

Cementa hävdar i sin inlaga till HD att det finns en rad allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020. Cementa begär i första hand att domen ska undanröja domen och fastställa den tidigare instansen Mark- och miljödomstolens ja till ansökan om tillstånd. I andra hand bör målet skickas tillbaka till Mark- och miljööverdomstolen.

Cementa vill också att HD ska ge bolaget tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i områden som omfattas av det nuvarande tillståndet.

Enligt vad TT erfar arbetar Cementa också med en tillståndsansökan som omfattar två år till.

Fakta: Domen om Cementa

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga domen. Bolaget begär att domen ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

Ett alternativ som Cementa presenterar är att HD förlänger det nuvarande tillståndet i ett år i en deldom.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa