Bygg

Regeringen håller pressträff om cementtillverkningen i Slite

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Arkivbild Foto: Karl Melander/TT
Cementas fabrik i Slite på Gotland. Arkivbild Foto: Karl Melander/TT

Näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund har kallat till pressträff i eftermiddag med anledning av situationen kring cementtillverkningen i Slite på Gotland.

Publicerad

Beskedet kommer sedan Cementas kalkstensbrytning i Slite ställts inför hotet om tvärstopp redan i oktober, sedan Mark- och miljööverdomstolen i början av juli avslog en ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för verksamheten.

Domstolen avvisade ansökan med motiveringen att Cementas miljökonsekvensbeskrivning var undermålig.

Effekterna av domstolsbeslutet kan enligt branschföreningen Byggföretagen bli stora då cirka 75 procent av den cement som används i svensk samhällsbyggnad kommer från Slite.

Cementa – som lämnade in ansökan om förlängt och utvidgat tillstånd för fyra år sedan – har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD) för att häva överdomstolens beslut och därmed kunna fortsätta verksamheten. Enligt Cementa var överdomstolens handläggning av ärendet felaktig och rättsligt tveksam. Men det är ännu oklart om HD, som beslutat att inte ge målet förtur, ens kommer att ta upp fallet.

Den digitala pressträffen ska inledas klockan 15.