Digitalisering

Regeringen: Då ska hela Sverige ha snabbt bredband

December 2016 presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) regeringens nya bredbandsstrategi (bilden). Nu satsar regeringen ytterligare 20 miljoner för att fortsätta utbyggnaden. Foto: Pontus Lundahl / TT
December 2016 presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) regeringens nya bredbandsstrategi (bilden). Nu satsar regeringen ytterligare 20 miljoner för att fortsätta utbyggnaden. Foto: Pontus Lundahl / TT

Till 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, enligt regeringens bredbandsstrategi.

Publicerad

Tills det målet är nått vill man nu höja den lägsta nivån för uppkoppling, från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s.

För att alla hushåll, även de där kostnaden skulle bli hög att uppnå den nya lägsta nivån, ska ha råd avsätter man i budgeten 20 miljoner kronor per år under perioden 2018– 2021.

Den statligt garanterade lägsta nivån är nu 1 Mbit/s, oavsett var man bor. Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) ser det som en viktig fråga att höja den.

– Det är en rejäl höjning för att man ska kunna sköta grundläggande service över internet och ha en bra uppkoppling, så man ska kunna sköta sina bankärenden och kontakter med vård och andra inrättningar. Sedan avsätter vi också pengar för att man ska kunna få ett stöd om det kostar för mycket med den här uppgraderingen, säger han.

Post- och telestyrelsen får i uppdrag att driva på så att uppgraderingen blir genomförd.

Enligt ministern kommer de 20 miljonerna årligen att räcka.

– Det är inte så många människor, bedömer PTS, som står utan. De allra flesta i dag har en uppkoppling som ligger över 10 Mbit/s, säger Eriksson.