Digitalisering

Regeringen: Alla ska ha snabbt bredband 2025

Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet
Peter Eriksson. Foto: Miljöpartiet

Hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025, även människor och företag i lands- och glesbygd.

Publicerad

Digitaliseringsminister Peter Eriksson kallar regeringens nya bredbandsstrategi för historisk, men inga nya statliga pengar skjuts till.

– Alla måste vara med, annars skapar man en klyfta i samhället, säger Eriksson (MP) till TT.

Enligt honom har tre fjärdedelar av befolkningen i dag möjlighet till snabbt bredband. När regeringen beslutar om den nya strategin på måndagen skruvas målsättningarna upp rejält. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha bredband med hastighet på minst 100 Mbit/s, och 2023 bör det finnas "stabila mobila tjänster av god kvalitet" på platser där "människor, företag och saker normalt befinner sig".

– Det innebär att man inte ska känna några begränsningar i de mobila näten, säger Eriksson.

År 2025 bör sedan hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, säger Eriksson och kallar strategin historisk.

– Det är första gången Sveriges regering har en strategi för hur hela Sverige ska kunna vara med i det nya samhälle vi bygger och som är väldigt digitaliserat och där både samhällets och kommersiella tjänster bygger på internet.

Målen kan särskilt gynna människor i lands- och glesbygd, säger Eriksson.

Förutom att underlätta vardagliga sysslor som att chatta, se på tv, surfa eller handla på nätet kan utbyggnaden av snabbt bredband också ge samhället kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Exempelvis kan hemtjänst och sjukvård spara enorma summor genom att bland annat ersätta fysiska besök med videosamtal.

När det gäller hushållens ofta höga kostnader för att ansluta sig säger Eriksson:

– Vi bör ta fram informationsmaterial om fördelarna och vinsterna för enskilda hushåll med att vara med och ta investeringar som kortsiktigt verkar höga men som man långsiktigt kanske tjänar på i alla fall.

Utöver de miljardinvesteringar bredbandsbolagen redan gör satsar också kommunerna miljarder, och från regeringen är det 5,5 miljarder kronor under mandatperioden, säger Eriksson.

Han presenterade inga ytterligare statliga pengar för att nå målen, och säger att nuvarande investeringstakt måste behållas men också att möjligheterna att nå målen måste bevakas.

– Man kommer ju att kontinuerligt följa utvecklingen.