Övriga nyheter

Rätt datorstöd sparar designtid

Experterna i Automationsnästet ger råd om datorstödd design och konstruktion (klicka för större bild).
Experterna i Automationsnästet ger råd om datorstödd design och konstruktion (klicka för större bild).
Experterna i Automationsnästet ger råd om datorstödd design och konstruktion (klicka för större bild).
Experterna i Automationsnästet ger råd om datorstödd design och konstruktion (klicka för större bild).
Fredrik Wåhlstrand, vd på Eplan Software & Service 1. I takt med att komplexiteten i produkter och system ökar, ställs högre krav på informationsutbyte mellan organisationer och avdelningar, såsom elkonstruktion, mekanik och mjukvaruutveckling. En effektiv organisation tar tillvara på varje individs kreativitet och värdeskapande. Repetitiva arbetsmoment går att automatisera, så att ingenjören kan koncentrera sig på att konstruera.2. Företagens ingenjörer står i fokus för ökad konkurrenskraft. Ett ständigt behov av förbättrad konstruktion och förkortade ledtider är verklighet. Grundläggande är att skapa effektiva konstruktionsprocesser. Ju högre automationsgrad och standardiserade konstruktionsprocesser, desto större möjlighet för ingenjörer att skapa värde för företagen. Ökad automation leder till kortare utvecklingstid, lägre konstruktionskostnader och ökad kvalitet.3. Prioritera skapande och kreativitet genom att frigöra tid hos ingenjörer. Detta görs genom hög automationsgrad i utvecklingsarbetet, standardiserade arbetsflöden och processer samt att genom optimera hela värdekedjan från kundkrav, konceptdesign, detaljerad konstruktion, produktion och avslutningsvis eftermarknad. Slutligen krävs verktyg och kompetens som möjliggör effektiva, integrerade konstruktionsprocesser.
Fredrik Wåhlstrand, vd på Eplan Software & Service 1. I takt med att komplexiteten i produkter och system ökar, ställs högre krav på informationsutbyte mellan organisationer och avdelningar, såsom elkonstruktion, mekanik och mjukvaruutveckling. En effektiv organisation tar tillvara på varje individs kreativitet och värdeskapande. Repetitiva arbetsmoment går att automatisera, så att ingenjören kan koncentrera sig på att konstruera.2. Företagens ingenjörer står i fokus för ökad konkurrenskraft. Ett ständigt behov av förbättrad konstruktion och förkortade ledtider är verklighet. Grundläggande är att skapa effektiva konstruktionsprocesser. Ju högre automationsgrad och standardiserade konstruktionsprocesser, desto större möjlighet för ingenjörer att skapa värde för företagen. Ökad automation leder till kortare utvecklingstid, lägre konstruktionskostnader och ökad kvalitet.3. Prioritera skapande och kreativitet genom att frigöra tid hos ingenjörer. Detta görs genom hög automationsgrad i utvecklingsarbetet, standardiserade arbetsflöden och processer samt att genom optimera hela värdekedjan från kundkrav, konceptdesign, detaljerad konstruktion, produktion och avslutningsvis eftermarknad. Slutligen krävs verktyg och kompetens som möjliggör effektiva, integrerade konstruktionsprocesser.
Leif Thalberg,vd på B.O. Park1. Ja, datorstödd design och konstruktion kan absolut kopplas till automation. Vi började med cad 1991 och byggde på med cam 2003. Cad kopplas till cam och stegvis automatiserar vi vår produktionsprocess.2. Det minskar ledtider och höjer kvaliteten på dokumentation, till exempel säljmaterial, offerter, verkstadsdokumentation, relationsritningar och dokumentation för drift och underhåll. Målet är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och att minimera tidskrävande programmering. För oss har det varit avgörande – vi hade troligen inte existerat i dag om vi inte investerat i cad/cam-system. 3. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Investeringar i mjukvara och automatiseringsutrustningar är den enklaste biten, men att bygga upp den egna kunskapen, databaser samt att skapa bra och enkla processflöden tar tid. Vägen mot framtiden går via ständiga förbättringar.
Leif Thalberg,vd på B.O. Park1. Ja, datorstödd design och konstruktion kan absolut kopplas till automation. Vi började med cad 1991 och byggde på med cam 2003. Cad kopplas till cam och stegvis automatiserar vi vår produktionsprocess.2. Det minskar ledtider och höjer kvaliteten på dokumentation, till exempel säljmaterial, offerter, verkstadsdokumentation, relationsritningar och dokumentation för drift och underhåll. Målet är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och att minimera tidskrävande programmering. För oss har det varit avgörande – vi hade troligen inte existerat i dag om vi inte investerat i cad/cam-system. 3. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Investeringar i mjukvara och automatiseringsutrustningar är den enklaste biten, men att bygga upp den egna kunskapen, databaser samt att skapa bra och enkla processflöden tar tid. Vägen mot framtiden går via ständiga förbättringar.
Bengt Erik Gustafsson,programsamordnare, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.1. Industriell design och konstruktion kopplat till datorstöd har funnits i princip lika länge som datorerna. ”Datorstöd” är att ingenjören tar hjälp av datorer. Än så länge kan vi inte kommunicera våra konstruktionsbehov till en dator, som automatiskt skapar den optimala produkten. Design handlar ju om så mycket mer än funktionen. Vissa delar av processen kan ändå automatiseras: CNC, FEM, topologi- och topografioptimering exempelvis.2. De flesta företag som har någon koppling till design och konstruktion, vet att datorstöd betyder mycket för företaget. En del vet också av bitter erfarenhet vad som händer när systemen fallerar, filer blir korrupta och månaders arbete försvinner. Den digitala världen är ju i grund och botten ganska osäker, jämfört med gammalt hederligt papper. Alltså är det av största vikt att säkra sitt digitala underlag.3. Utbildning. Se till att de som ska jobba med de digitala verktygen får tillräckligt med tid att sätta sig in i systemen. Tillåt viss uppstartstid. Anställ unga människor med kunskap om den senaste tekniken. Snåla inte med datorkraft. Försök hitta en balans mellan det digitala och det fysiska underlaget genom att utnyttja 3d-printning. Se till att kompetensen verkligen finns inom företaget och inte bara är konsultbaserad.
Bengt Erik Gustafsson,programsamordnare, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.1. Industriell design och konstruktion kopplat till datorstöd har funnits i princip lika länge som datorerna. ”Datorstöd” är att ingenjören tar hjälp av datorer. Än så länge kan vi inte kommunicera våra konstruktionsbehov till en dator, som automatiskt skapar den optimala produkten. Design handlar ju om så mycket mer än funktionen. Vissa delar av processen kan ändå automatiseras: CNC, FEM, topologi- och topografioptimering exempelvis.2. De flesta företag som har någon koppling till design och konstruktion, vet att datorstöd betyder mycket för företaget. En del vet också av bitter erfarenhet vad som händer när systemen fallerar, filer blir korrupta och månaders arbete försvinner. Den digitala världen är ju i grund och botten ganska osäker, jämfört med gammalt hederligt papper. Alltså är det av största vikt att säkra sitt digitala underlag.3. Utbildning. Se till att de som ska jobba med de digitala verktygen får tillräckligt med tid att sätta sig in i systemen. Tillåt viss uppstartstid. Anställ unga människor med kunskap om den senaste tekniken. Snåla inte med datorkraft. Försök hitta en balans mellan det digitala och det fysiska underlaget genom att utnyttja 3d-printning. Se till att kompetensen verkligen finns inom företaget och inte bara är konsultbaserad.

AUTOMATIONSNÄSTET. Med genomtänkt, datorstödd design och konstruktion finns mycket att vinna. Då gäller det att ha koll på rätt hjälpmedel och arbetssätt.

Publicerad

Experterna i Automationsnästet ger tipsen till dig som ska ta första steget och för den som ska ta nästa steg för att ytterligare stärka konkurrenskraften.

  • Fredrik Wåhlstrand, vd på Eplan Software & Service

Prova Ny Teknik – 49 kr
för 1 månad


Tillgång till alla låsta artiklar, fördjupande kompendier,
premiumnyhetsbrev, samt e-tidningen.Kom igång nu →


Förnyas till 299 kr/mån efter din provperiod. Ingen bindningstid. Avsluta enkelt.
Gäller endast nya prenumeranter.Är du medlem i Sveriges Ingenjörer?

Aktivera ditt konto här