Digitalisering

PTS: USA påverkar inte svensk nätneutralitet

Protesterna hjälpte inte - det amerikanska beslutet om upphävande av nätneutraliteten har fattats. Men det påverkar inte Sverige, menar experten. Foto: Imago stock
Protesterna hjälpte inte - det amerikanska beslutet om upphävande av nätneutraliteten har fattats. Men det påverkar inte Sverige, menar experten. Foto: Imago stock

Det amerikanska beslutet om upphävande av nätneutralitet påverkar inte Sverige på kort sikt, enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Här gäller fortsatt EU-lagstiftning.

Publicerad

– Vi har en reglering här i Europa på det här området som står på egna ben och i den meningen påverkas vi inte på kort sikt av beslutet i USA, säger Fredrik Blomström, ställföreträdande chef för enheten ansvarig för nätneutralitet på Post- och telestyrelsen (PTS).

Bakgrunden är beslutet från USA:s kommunikationskommitté FCC:s att riva upp reglerna om lika villkor på internet. Att FCC röstade nej till nätneutralitet innebär att nätoperatörer tillåts prioritera enskilda sajter och företag – och inte längre förbjuds att strypa eller blockera kopplingarna till andra.

Beslutet har stött på hård kritik från en rad aktörer som menar att det kommer koncentrera makten till ett fåtal stora företag som exempelvis Google och Facebook som kan komma att prioriteras.

Nätneutralitet, eller ett öppet internet som PTS också kallar det, innebär att ”all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll”.

Sedan den 30 april gäller EU:s förordning om en öppen internetanslutning i Sverige. Enligt PTS syftar den bland annat till att skydda konsumenter mot att internettrafik diskrimineras.

– Våra internetleverantörer i Sverige har fortsatt skyldighet att följa den europeiska regleringen, säger Blomström.

TT: Så beslutet i USA påverkar inte svenska konsumenter?

– Inte direkt och inte på kort sikt. Vi har vår reglering sedan ett och ett halvt år tillbaka. Det som händer i USA påverkar inte. Men man vet ju inte hur det indirekt kan påverka beslutsfattare inom EU, säger Blomström, och tillägger att det i så fall krävs ny lagstiftning.

– Men i dag har vi fortsatt vår reglering som PTS har tillsynsansvar över, säger Blomström.

Han lyfter också fram att det handlar om hur konkurrenssituationen mellan internetleverantörer ser ut i olika länder. I USA är konsumenter i vissa regioner hänvisade till en enda operatör.

I Sverige finns ofta möjlighet att välja mellan två eller flera operatörer.

– Om en leverantör väljer att blockera eller strypa viss trafik har konsumenten många gånger möjlighet att byta till en annan operatör som inte gör det, säger Fredrik Blomström.