Digitalisering

PTS tar strid mot Säpos trafikdatakrav

Operatörerna är skyldiga att manuellt kontrollera utlämnanden av trafikdata. Det menar Post- och telestyrelsen som samtidigt förespråkar standardiserade gränssnitt. Men Bahnhofs vd är kritisk.

Publicerad

I november i år avslöjade Ny Teknik att Säpo pressar operatörerna att automatiskt lämna över trafikdata

Och i morse uppgav Ekot att Säpo fortsätter att försöka övertala operatörerna att ge Säpo och Rikskrim direkttillgång till trafikdatabaser. Det visar samtal som Jon Karlung, vd för Bahnhof, spelade in när han träffade Säpo-företrädare nyligen.

- Mötet ägde rum klockan 10 den 27 november i våra lokaler, datahallen Thule, uppger Jon Karlung för Ny Teknik.

Säpo vill att operatörerna ska ansluta sig till ITS27, en svensk  tillämpning av ett europeiskt standardiserat gränssnitt för överlämning av trafikdata samt andra uppgifter kring abonnemang.

Lösningen har hittills beskrivits som att polisen skulle få en direktlina till databaser antingen hos operatörer, eller en tredje part.

Så sent som i fredags höll den svenska arbetsgrupp som jobbar med specifikationen ett möte. Gruppen heter AG-15 och är verksam inom standardiseringsorganet ITS, Informationstekniska standardiseringen. Den leds av Joakim Strålmark, handläggare på Post- och telestyrelsen, PTS.

Myndigheten tar nu strid mot Säpo och Rikskrim och menar att operatörerna måste få göra manuella kontroller innan trafikdata automatiskt skickas över till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter.

- Det är svårt att se hur operatörerna ska kunna fullfölja reglerna kring tystnadsplikten med ett helautomatiserat system, säger Joakim Strålmark.

Detta kan tolkas som att PTS ger klartecken för en ”halvautomatisk” lösning . Det vill säga att operatörens anställda kontrollerar utlämnandena men att själva överföringen sedan sker genom att polisen har direktåtkomst till operatörernas databaser.  Detta särskilt som PTS förespråkar att standardiserade gränssnitt används (att polis och operatörer använder samma gränssnitt).

Men Staffan Lindmark, jurist på PTS,  säger att myndigheten ännu inte tagit ställning till hur trafikdata ska lämnas ut.

– Det lagen säger är att det ska ske utan dröjsmål och enkelt ska kunna tas om hand av polisen. Men vad det innebär kan vi först avgöra efter att vi granskat hur överlämningarna fungerar, säger han.

Rikskrim, som formellt tog över ansvaret för polisens tekniska system från Säpo den 1 september, backar nu när det gäller manuella kontroller. Tidigare har man ansett att operatörerna måste lita på polisen.

- Om PTS begär detta av operatörerna så kommer polisen att rätta sig efter det, säger Per Wadhed, polisöverintendent på Rikskrim.

Men Jon Karlung är ändå kritisk till att man bara lägger till manuella kontroller.

- Visst innebär det en skillnad men det underliggande syftet är ju ändå att Säpo ska få tillgång till uppgifter på ett automatiserat sätt, säger han.

- Varför ansluta sig överhuvudtaget. Vi på Bahnhof är inte sämre, vi lämnar ut uppgifter ur våra system snabbt när polisen begär det, det går på ett på ett par minuter och vi har dygnet-runt-jour.

- Vi har god ordning på våra utlämnanden, men vi kan få mejl att polisen med begäran om utlämning där det inte ens finns med någon laglig grund, säger han.

Enligt Joakim Strålmark ska AG-15  jobba med frågan om ”grad av automatik” under det närmaste halvåret samt med andra ändringar av specifikationen för överlämningsverktyget.

Han uppger också att Säpo vill dela upp sökfälten i den så att det tydligt framgår i olika kolumner vilka som avser lagringsskyldiga uppgifter och vilka fält som avser andra uppgifter, som operatörerna har.

Senare kan operatören bli skyldig att lämna ut enligt exempelvis inhämtningslagen, som rör underrättelseinhämtning i syfte att förebygga grova brott.

Detta visar med all tydlighet att Säpo också gärna vill att även sådana uppgifter automatiskt levererade.

570 operatörer berörs

  • Det finns runt 570 operatörer registrerade hos PTS i Sverige som berörs av förslagen kring datautlämning. De fyra största av dem svarar dock tillsammans för cirka 90 procent av de omkring 53 000 utlämnanden som kommer att göras årligen 2014-2018, enligt de brottsbekämpande myndigheternas prognoser.