Digitalisering

Politiker eniga om 13 åtgärder mot terrorism

Parisbor lämnar blommor och ljus utanför konserthuset Bataclan där en av attackerna ägde rum. Foto: Christophe Ena / TT
Parisbor lämnar blommor och ljus utanför konserthuset Bataclan där en av attackerna ägde rum. Foto: Christophe Ena / TT

Regeringen och Allianspartierna har enats om flera antiterroråtgärder. Bland annat ska våldsbejakande extremism på internet kartläggas och rekrytering till terrorgrupper på sociala medier förebyggas.

Publicerad

Åtgärderna presenterades vid en presskonferens, där inrikesminister Anders Ygeman (S) inledde med att tacka företrädarna för de andra partierna för att man har kunnat enas kring de förslag som presenteras.

Liberalernas talesperson Roger Haddad berättade att överenskommelsen även ska möjliggöra att svenska terrorresenärer kan straffas.

– Ni vet säkert att många av de ärenden som utreds läggs ner i brist på bevis, säger han.

Därför ska kapaciteten hos åklagarmyndigheten förstärkas genom ett särskilt uppdrag i myndighetens regleringsbrev.

Moderaterna listar på sin hemsida de 13 punkter som regeringen och Alliansen kommit överens om.

  • Det rör sig om följande:

1. Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor.

2. Snabbare stopp för missbruk av svenska pass.

3. Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror.

4. Hemlig dataavläsning och alternativa metoder ska utredas.

5. Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar.

6. Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.

7. Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara.

8. Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap.

9. Åtgärder mot rekrytering på internet. Våldsbejakande propaganda på internet ska kartläggas och åtgärder mot den är redan planerade. 19 januari ska en offentlig hearing arrangeras om radikalisering via internet.

10. Säkerställ polisens insatskapacitet.

11. Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism.

12. Åtgärder mot finansiering av terrorism. Brottsbekämpande myndigheter får regeringens uppdrag att öka och stärka samarbetet för att komma åt finansieringen.

13. Internationella åtgärder. Sverige ska följa FN-sanktionen mot terrorism och intensifiera arbetet med att begränsa antalet personer som ansluter sig till stridande terrorgrupper. Propositionen om kriminalisering av terrorresor ska komma före jul.

Vänsterpartiet har deltagit i samtalen men hoppat av. Sverigedemokraterna var inte inbjudna.

Det var i slutet av november som inrikesministern bjöd in de andra partierna till samtalen. Överenskommelsen är skärpt på flera punkter, jämfört med den handlingsplan som regeringen tidigare har presenterat, konstaterar Anders Ygeman efter en fråga på pressträffen.

Han säger sig också vara förvånad över att Vänsterpartiet valde att hoppa av överenskommelsen. Läs hela förslaget här

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!