Övriga nyheter

PFAS-notan i Kallinge på väg mot 40 miljoner

Försvarsmaktens kostnad för det förorenade dricksvattnet i Kallinge uppgår än så länge till ungefär 10 miljoner kronor. Men den riskerar att passera 40 miljoner inom kort.

Publicerad

Dricksvattnet i Kallinge i Blekinge förorenades av brandsläckningsskum som användes på flygflottiljen F17. Skummet innehöll så kallade PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, som misstänks kunna skada människors hälsa om de intas i höga halter under lång tid.

Efter flera utredningar gick Försvarsmakten med på att stå för ”skäliga” kostnader inom kommunen på grund av föroreningarna.

Hittills har försvaret betalat ut cirka 10 miljoner kronor till Ronneby kommun och det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik. Till exempel handlar det om ersättning för nytt kol till kolfiltren i vattenverket, för provtagning av vattnet och för konsultkostnader för att leta efter en ny vattentäkt. Samt om arbetstid som till exempel miljöinspektörerna har lagt ner.

– Vi har ett gott samarbete med Försvarsmakten. Hittills har de betalat allt vad vi har begärt, säger Hans Nilsson, vd på Ronneby Miljö & Teknik.

– Försvarsmakten har fått noggranna specifikationer och har inte ifrågasatt dem, säger kommundirektör Magnus Widén.

Men Försvarsmaktens nota för föroreningarna i Kallinge kan bli ännu högre. Flera Kallingebor förbereder nämligen en stämning mot Försvarsmakten där de planerar att begära 50 000 kronor per person i skadestånd.

Hittills har 149 personer ställt sig bakom den planerade rättsprocessen. Om skadestånd beviljas för alla dessa innebär det en summa på 7,5 miljoner kronor.

Dessutom räknar vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik med att det kommer att kosta ytterligare cirka 25 miljoner kronor att ansluta Brantafors vattenverk till en ny vattentäkt utan PFAS-föroreningar.

Bolaget har borrat fyra nya brunnar i Karlsnäs, ungefär åtta kilometer norr om flygflottiljen F17, och vatten tas i dagsläget från en av dessa via en tillfällig ledning ovan mark. Tanken är att permanenta ledningar ska grävas ner och tas i bruk i början av 2017.

Totalt innebär det att Försvarsmaktens nota inom kort kan nå över 40-miljonersstrecket.

Och då är inte eventuella kostnader för sanering av marken vid F17 medräknade.