Miljö

Oklart om mikroplast kan sprida sjukdomar till mat

Ostronodlare i Frankrike. Foto: Peter Gugerell
Ostronodlare i Frankrike. Foto: Peter Gugerell

Forskare oroas över att det ännu inte är fastställt huruvida mikroplaster i havet kan transportera virus och bakterier till exempelvis fiskodlingar.

Publicerad Uppdaterad

Just nu är fisk- och skaldjursodlingar den snabbast växande matsektorn globalt, men sjukdomar utgör ett konstant problem för branschen. Tidigare har man uppmätt väldigt höga halter av antibiotika i odlad fisk från vissa länder, och exempelvis Frankrikes ostronodlingar har haft problem med sjukdom som har smittat konsumenter.

Samtidigt levereras allt fler rapporter om uppmätta halter av patogener på den plast som flyter runt i våra världshav, bland annat antibiotikaresistenta bakterier. Nu har en ny studie från University of Exeter och the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) utrett huruvida mikroplast utgör en hälsofara och ett hot mot vår matproduktion. Kan den vara skyldig till att bära med sig virus och bakterier in i odlingarna?

Kan vara reservoar för smittoämnen

– Mikroplastfragment skiljer sig väldigt mycket från naturliga flytande partiklar, och det finns växande bevis för att de utgör en potentiell reservoar för smittämnen, säger Ceri Lewis, vid Exeters Global Systems Institute på universitetets hemsida.

Han berättar att en studie hittade koncentrationer av antibiotikaresistenta bakterier som var 100–5 000 gånger högre på mikroplasten än i det omkringliggande vattnet. Många studier pekar mot att sjukdomar kan överföras till de djur som får i sig plasten, men detta har hittills inte bevisats experimentellt.

Inte klart vilken påverkan mikroplast har

Lewis konstaterar att det därmed ännu inte är klarlagt vilken inverkan problemet har på livet i havet, våra odlingar och i förlängningen på vår hälsa. Det finns dock exempel som visar hur odlade djur får i sig stora mängder plast.

– Vi kartlade mängden plast i ytvattnet kring områden med intensiv vattenodling och resultaten visar ett antal områden med en hög produktion som ligger i "mikroplast-hotspots". Där skulle en överföring av smittämnen teoretiskt kunna ske. En sådan hotspot ligger i Kina, och där uppmätte man 57 mikroplastpartiklar per individ i den kommersiellt viktiga yesso-musslan, säger avhandlingens huvudförfattare, Jake Bowley, vid the University of Exeter.