Övriga nyheter

Ödesval kring Super-Jas

Anders Nygren, lärare på Försvarshögskolan.
Anders Nygren, lärare på Försvarshögskolan.

ÖB Sverker Göranson ska inom kort peka ut vilken Super-Jas som Sverige bör satsa på framöver. Planet måste gå att exportera, menar Anders Nygren, lärare i luftoperationer på Försvarshögskolan.

Publicerad

(Uppdaterad korrigerad) Ett ödesval närmar sig för landets överbefälhavare Sverker Göranson. I mitten av februari ska han signera försvarsmaktens rekommendation om hur Sveriges nästa stridsflygplan - Super-Jas - ska se ut i framtiden. Ämnet diskuteras just nu hett på försvarsbloggar, exempelvis: http://krigskonster.blogspot.com

Den nya Jas 39 Gripen-versionen är tänkt att tas i drift runt 2020-2025 och operera fram till omkring 2040. Även 2050 har nämnts som slutår.

- Det är självklart mycket svårt att veta vad överbefälhavaren tänker. Men möjligheterna att exportera nästa generation av Jas 39 Gripen kommer att väga tungt när ÖB gör sitt val, spår Anders Nygren.

Han undervisar på Försvarshögskolan i Stockholm, är överstelöjtnant och har en bakgrund som officer inom Stril, stridsledning och luftbevakning.

- Det kommer att bli kostsamt om vi själva ska stå för utveckling och underhållskostnader av det nya systemet framöver. Vi behöver en utvecklingspartner utomlands, konstaterar Anders Nygren.

SR Ekot uppgav nyligen att Saab erbjudit sig att vidareutveckla 100 C/D plan till nästa generation, E/F-klass, för priset 32-33 miljarder kronor. Ingen regelrätt offert har dock inte lämnats in, enligt Saab.

Vad som hittills är känt är att nya Super-Jasen planeras få större skrov, uppåt 25 procent ökad räckvidd (utan att behöva lufttanka), nya och bättre sensorer, Aesa-radar och starkare motor, samt större möjligheter att bära varierade vapen.

Runt 2020 möter nya Gripenversionen konkurrens från bland annat amerikanska F-35 och ryska PAK-FA. F-35 är i likhet med Gripen enmotorigt, ryska PAK-FA har två motorer. Bägge dessa plan är större än Jas-Gripen.

Räcker de nu planerade förändringarna av Gripen för att hänga med i den tuffa konkurrensen utomlands framöver?

- Den utvecklade Gripen kommer att stå sig väl i konkurrensen, bland annat för den mycket höga tekniknivån men också för att kostnadseffektiviteten är avsevärt bättre än konkurrenternas, exempelvis för F-35 säger Anders Nygren.

I Schweiz har regeringen sagt ja till att köpa nya Gripen-versionen. Förhandlingar kring beställningen drogs i gång nu i januari mellan Saab och Armasuisse, Schweiz motsvarighet till FMV. Men ett definitivt beslut väntas komma först om ett år, enligt Lasse Jansson, pressansvarig på Saab.

Om exportaffär blir av har Riksdagen bemyndigat regeringen att köpa max tio nya plan av E/F-modell.

ÖBs kommande förslag kommer dock snarare att gälla inriktningen för förmågelyftet i stort, än riksdagens bemyndigande, uppger Mikael Östlund, försvarsminister Sten Tolgfors pressekreterare.

Miljardkostnaderna för vidareutvecklingen lär vara den svåraste biten bland Sverker Göransons överväganden.

- Även om det är taktiskt bra att köpa Jas 39 Gripen E/F så kan det få återverkningar. Bland annat genom eventuella nedläggningar av andra vapensystem, vilket kan leda till obalanser inom försvarsmakten. ÖB har en svår situation där ekonomin redan är ansträngd. Av den anledningen är valet inte självklart, säger Anders Nygren.

Två huvudalternativ utkristalliserar sig:

1) Alla eller ett mindre antal plan byggs om och får ny större kropp och starkare motor (antingen trimmad eller en ny amerikansk motor) och uppgraderas till E/F-plan.

2) Ett antal helt nya E/F-plan beställs med egenskaperna ovan.

Men även ett tredje alternativ skymtar i bland: att behålla C/D-versionen och moderniseras den fortlöpande.

Försvarets materielverk, FMV, har under hösten lämnat över resultaten av flera stora studier kring nya Super-Jas till försvarsmakten. Runt 600 ingenjörer och tekniker på Saab och andra underleverantörer har varit involverade.

Projektet går inom försvaret under benämningen "Gripen vidareutveckling" eller "Gripen VU". I december rapporterade Ny Teknik att ett 20-tal olika konfigurationer av Super-Jas studerades av försvaret.

Vässad förmåga att undgå fiendens radar eller så kallad smyg- eller stelth-förmåga uppges även det vara ett av teknikområden som FMV utvärderat.

Anders Nygren tror dock inte att ÖB väljer en renodlad stealth-Jas:

-Det skulle bli extremt dyrt och även avancerade stealth-plan kan upptäckas av ny radar, beroende på hur de flyger och om de bär vapen utanför flygplanskroppen. Samtidigt leder ökad smygförmåga till att fienden upptäcker dig på kortare avstånd än annars, vilket ökar möjligheterna att överraska, säger Anders Nygren.

-Dessutom finns numera också möjligheten att använda mindre obemannade smygplan vilket kan vara billigare än att bygga om Jas 39 till en stealth-profil, något som trots allt inte helt kan uteslutas.

77 Jas-plan har C/D-standard

Flygvapnet har i dag 110 stycken Jas 39 Gripen, uppger Marie Tisäter på försvarsmakten informationsstab.

33 stycken är ännu av A/B-standard, medan 77 är av C/D-standard. Av C/D-planen har 10 stycken hittills konverterats från A/B-klass.

Ytterligare 12 A/B-plan planeras att byggas om till C/D-plan.

2014 planeras landet ha 98 plan i flottan: 74 stycken C-plan och 24 stycken D-plan (den andra bokstaven innebär att planet kan bemannas av två personer).

Två plan har havererat.

12 plan ska skrotas och komponenterna ska användas som reservdelar, enligt Marie Tisäter.