Grafik

Nyupptäckta planeterna på perfekt avstånd

GRAFIK. Onsdag 22 februari släppte Nasa nyheten om planeterna runt stjärnan Trappist-1, som befinner sig 40 ljusår från oss. Alla sju planeterna har potential för att innehålla liv.

Publicerad

Artikeln har uppdaterats.  har De första observationerna av två av planeterna gjordes med teleskopet Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, TRAPPIST, redan 2015. Teleskopet har fått ge namn åt dvärgstjärnan Trappist-1, och dess omgivande exoplaneter (planeter utanför vårt solsystem). I dagarna meddelade Nasa att observationer med Spitzer-teleskopet identifierat sammanlagt sju planeter runt dvärgstjärnan - den största kända samlingen av planeter i ungefär samma storlek som jorden, där förhållandena skulle kunna göra liv möjligt.

Läs mer:

Malcolm Fridlund är professor vid Institutionen för rymd- och geovetenskap, vid Chalmers Tekniska högskola. I ett mejl till Ny Teknik berättar han att de nyupptäckta planeterna har ovanligt goda förutsättningar att studeras:

– Det är sju relativt små planeter, ungefär som jorden, i bana runt en röd dvärgstjärna. Dylika stjärnor är mycket mindre och svagare än vår sol. Eftersom stjärnan är liten så kommer planeterna att blockera mycket ljus från stjärnan när de passerar framför den. Det gör dem lättare att hitta. Kontrasten mellan stjärna och planet blir mindre och det gör planeterna lättare att studera.

– Därför har många astronomer letat efter planeter runt svaga, små röda dvärgstjärnor. Eftersom de är svaga måste de vara relativt närbelägna för att kunna ses. Trappist-1 är den första som hittats och den visar sig ha, inte en, utan sju planeter som passerar regelbundet mellan oss och stjärnan.

Våra grannplaneter runt Trappist-1 kan ha flytande vatten - en förutsättning för liv. Eftersom den röda dvärgstjärnan de kretsar kring är kallare än solen dunstar inte vattnet på närmaste planeterna. De befinner sig också närmare varandra än planeterna i vårt eget solsystem - om någon skulle stå en av planeterna skulle de närliggande planeterna synas med blotta ögat, enligt Nasa. Om någon av planeterna skulle innehålla liv är det mest sannolikt att det är någon av de tre mittersta, som befinner sig i den så kallade den beboeliga zonen, där temperaturen är mest gynnsam för liv. (Se grafiken ovan).

Att upptäckten av Trappist-1:s planeter kom nu är extra lägligt. År 2018 planerar Nasa att skicka ut rymdteleskopet James Webb på uppdrag:

– Teleskopet har 6,5 meters spegel och spektrografer som kan analysera ljuset från exoplaneters atmosfärer. För att klara detta måste exoplaneten vara närbelägen och dessutom i bana runt en relativt svag stjärna (så att inte ljuset från denna stör mätningarna). En dylik har man inte haft, utan sökandet har pågått intensivt de senaste åren. Och nu har man hittat ett system med sju planeter på bara 40 ljusårs avstånd. Det är som på beställning för James Webb-teleskopet, skriver Malcolm Fridlund.

De observationerna kommer dock troligen inte att ge svar på frågan om det finns liv på Trappist-planeterna. För att kunna hitta liv i rymden letar forskare efter ”bio-markes”, gaser som genereras av levande organismer.

– Frågan är om James Webb-teleskopet klarar det, eller om vi behöver något större. Det kan se en atmosfär (nätt och jämnt) men biomarkers, det är mycket svårt att säga, skriver Malcolm Fridlund.

– Ser man syre och dessutom i närvaro av flytande vatten så tyder detta på att det kan finnas liv där. Frågan är bara vilken sorts liv? På jorden bildas det mesta syret av encelliga organismer och det har de varit ensamma om under större delen av jordens existens.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!