Populärteknik

Nytt världsrekord i vindkraft

Danmark är det land där största andelen av elen kommer från vindkraft.

Publicerad

Danmark har satt världsrekord i vindkraftsproduktion, skriver Think Progress.

Under 2014 stod vindkraften för 39,1 procent av all elenergi som förbrukades i landet.

Vindkraftens andel har därmed mer än fördubblats under de senaste tio åren vilket ger en god väg mot myndigheternas mål att vindkraften ska så för hälften av all elenergi 2020.

2013 var andelen vindkraft 32,7 procent och den kraftiga ökningen under det följande året berodde främst på att den havsbaserade vindkraftsparken vid Anholt på 400 MW då togs i drift, skriver danska Energinet.

Men det är stora skillnader i vindkraftsproduktionen mellan olika månader. I januari 2014 stod vindkraften för 61,7 procent av elförbrukningen medan motsvarande andel under juli var 23,0 procent.

Men Danmark är inget "el-land", bara omkring tio procent av den totala energiförbrukningen baseras på elkraft medan motsvarande andel för Sverige är omkring 20 procent.