Övriga nyheter

Nytt väggelement kan rädda miljonprogram

Ett fyra våningar högt väggelement med passivhusstandard har utvecklats vid ett renoveringsprojekt i Alingsås. Med det kan miljonprogrammet rustas och energieffektiviseras med industriella metoder.

Publicerad

Alingsåshem har renoverat miljonprogramsområdet Brogården under flera år, med ambitionen att energieffektivisera husen med passivhusteknik. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och har framhållits som en förebild för andra miljonprogramsrenoveringar.

Med hjälp av pengar från ett EU-projekt har en ny prefab-vägg med passivhusprestanda tagits fram av Skanska, Europrofil och Sundolitt. Väggen har använts på tre av Brogårdens 16 hus och resultatet har utvärderats av Skanska och Elementum Eco, som har tillverkat väggelementen.

– Den stora vinsten är att vi lyckades förkorta byggtiden på plats så mycket, berättar Linda Martinsson, projektledare på Skanska Teknik.

De första 13 husen renoverades med platsbyggda väggar, vilket tog ungefär sex veckor per hus. De prefabricerade väggarna restes på ungefär en vecka.

Väggelementen är 3 respektive 4 våningar höga, och består av stålreglar med grafitcellplast och är förhållandevis lätta.

– Det gör att vi kan sätta dem på byggnaderna från miljonprogrammet, som ofta har dålig lastkapacitet. På den tiden utnyttjade man stommarna så väldigt hårt, säger Linda Martinsson.

I Brogården revs tegelfasaderna och utfackningsväggarna på husens långsidor. De nya väggelementen lyftes på plats av en mobilkran. Därefter monterades fönster och på insidan byggdes en utfackningsvägg medan utsidan täcktes av skärmtegel. Resultatet blev en vägg som totalt är 50 centimeter tjock.

Provtryckningar visar att den nya väggen håller passivhusstandard vad gäller lufttätheten. Men husen som helhet når sannolikt inte passivhuskraven, så som de är formulerade för nybyggda hus, mestadels på grund av svårigheter med att isolera källarplanen tillräckligt.

Alingsåshem har ambitionen att fortsätta använda den nya prefabväggen när bostadsområdet Noltorp ska rustas nästa år. Tanken är att den då också ska kunna fungera som tilläggsisolering och att de boende inte ska behöva flytta under renoveringen.

Ing-Marie Odegren, vd på Alingsåshem, tror att den nya väggen har stor potential för rustningen av miljonprogrammet.

– Det är just en sådan vägg som behövs för att få en standardisering så att det går effektivt och snabbt att renovera, säger Ing-Marie Odegren, vd på Alingsåshem.

Totalt blev användningen av det nya väggelementet ett nollsummespel i Brogården. Utvärderingen visar att väggen var dyrare att tillverka, men att den kostnaden tjänas in genom tidsbesparingen.
Följ Ny Teknik på Facebook!

Renovering i Brogården

  • Brogården byggdes mellan 1971 och 1973 och består av 16 hus med totalt 299 lägenheter.
  • Renoveringen av Brogården påbörjades 2008 och avslutades i augusti 2014.
  • Passivhus är välisolerade och täta hus som till stor del värms upp av kroppsvärme och överskottsvärme från elektriska apparater. I Brogårdens hus finns även ett värmeelement som värmer upp ventilationsluften under riktigt kalla dagar.
  • Mätningar i ett hus (med platsbyggd vägg) i Brogården visar att renoveringen ledde till att energianvändningen för uppvärmning gick ner från 115 till 19 kilowattimmar per kvadratmeter och år.