Digitalisering

Nytt hopp för magnettåg

Publicerad
TYSKLAND Ett nytt hopp för magnettåget Transrapid tänds i Tyskland efter en nyligen publicerad studie som lagts fram för transportminister Claus Bodewig. Nyheten ligger i ekonomiska beräkningar för en sträcka i det tätbebyggda Ruhrområdet, där Transrapid kan bli pendeltåg mellan Düsseldorf och Dortmunds flygplats. Sträckan på 80 kilometer kommer att ta endast 37 minuter och kosta 3,2 miljarder euro att bygga. För att nå lönsamhet krävs ett 50-procentigt platsutnyttjande. Idag färdas 34,7 miljoner passagerare årligen längs sträckan.

De 37 kilometerna mellan München och flygplatsen Erdingen klarar Transrapid på 10 minuter till en kostnad av 1,6 miljarder euro. Här krävs ett 64 procentigt platsutnyttjande för att nå lönsamhet. 7,9 miljoner passagerare färdas årligen längs sträckan. Beslut i frågan fattas om ett par månader.