Digitalisering

Nya uppgifter om Telias datalagring - mer lagras i 26 månader

Det är inte bara mobilkundernas positioner som Telia Sonera lagrar i 26 månader. Det är också en stor mängd andra trafikuppgifter.

Publicerad

Ny Teknik avslöjade för två veckor sedan att Telia sparar sina mobilkunders positionsdata i 26 månader.

Det är längre än de sex månader som lagen kräver att de sparas för att polis och andra ska klara upp grova brott.

I dag fredag medger bolagets presschef Iréne Krohn att företaget också lagrar andra typer av trafikuppgifter under lika lång tid.

-Ja, i dagsläget lagras hela CDR-posten i medieringssystemet i 26 månader, skriver hon i mejl till Ny Teknik.

CDR - Call Detail Record - är ett register som innehåller uppgifter om hur, när, var någon kommunicerat med andra via samtal, SMS och exempelvis e-post. Där samlas gigantiska mängder av trafikdata eller metadata om kundernas trafik.

De nya beskeden återfinns i ett dokument som Telia sände till PTS i början av 2014, i samband med att PTS inledde en tillsyn av hur trafikuppgifter gallras. I rapporten skriver Telia att man lagrar trafikdata från mobila tjänster i 26 månader.

Bolagets presschef bekräftar nu att man har 26 månaders lagringstid för hela CDR-registret - där positionsdata ingår.

Hon hänvisar också till en sida i Telia-rapporten till PTS, där bolaget beskriver att det handlar om "uppgifter om trafik såsom datum, tid, tidzon... samtalslängd, meddelandetext, meddelandetyp, meddelandets längd, terminerande nät, operatör, cell-id...".

Enligt Iréne Krohn ska lagringstiden ses över när bolaget under hösten byter systemet, där trafikdata lagras.

PTS avbröt under 2014 tillsynen men har nyligen återupptagit den.