Startup

Nya trådlösa sensorer ska stoppa fuktskador

Björn Garplind, vd på Invisense: 'Avtalet med Lundbergs är en bekräftelse på att vår lösning har kommit för att stanna'. Foto: Kalle Wiklund
Björn Garplind, vd på Invisense: "Avtalet med Lundbergs är en bekräftelse på att vår lösning har kommit för att stanna". Foto: Kalle Wiklund
Linköpingsbolaget Invisense har tagit frame n lösning med passiva fuktsensorer och en handhållen avläsningsenhet. Foto: Kalle Wiklund
Linköpingsbolaget Invisense har tagit frame n lösning med passiva fuktsensorer och en handhållen avläsningsenhet. Foto: Kalle Wiklund

En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag att upptäcka och begränsa fuktskador i ett tidigt skede. Bakom tekniken står det svenska bolaget Invisense – som precis har fått sin första stora kund.

Publicerad

Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Det unga Linköpingsbolaget Invisense kan vara en lösning på spåret.

Invisense, som startades 2015 och har sitt säte hos Linköpingsinkubatorn Lead, har skapat en ny typ av fuktsensorer som är mycket tunna (0,006 millimeter) och passiva, vilket innebär att de inte har några inbyggda batterier som behöver bytas. Mätdata från sensorn kan sedan hämtas in med en slags handhållen skanner.

Bolagets målgrupp är byggnadsföretag som ska kunna dra nytta av sensorn för att mäta fukt inuti byggkonstruktioner. Data som samlas in lagras i en molntjänst, Invisense Cloud, där den kan analyseras för att se förändringar över tid.

Det finns flera saker som gör fuktsensorn högintressant för byggföretag, menar Invisense. Att sensorn är så pass tunn gör att den kan placeras innanför tätskikt i känsliga områden, exempelvis i våtutrymmen och under golvet innanför balkongdörrar. Att fuktsensorn kan skicka data till den handhållna skanner innebär också att den kan läsas av utan att man behöver göra ingrepp i konstruktionen, till exempel genom att bryta upp väggar eller golv.

Under hösten 2016 gjorde Invisense sin första kommersiella installation i en bostadsrättförening i norra Stockholm.

Och nu har uppstartsbolaget fått sin första stora kund: Det Norrköpingsbaserade fastighetsföretaget Lundbergs, som tecknar ett treårigt avtal med Invisense.

Sensorerna kommer i första hand att installeras i våtutrymmen i flera av Lundbergs renoverings- ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt (rot), men också i nybyggen i kvarteret Kvarnbacken i Norrköping.

Förhoppningen hos Lundbergs är att med hjälp av de nya fuktsensorerna ska kunna upptäcka förhöjda fukthalter i ett tidigare skede – vilket i sin tur öppnar för att man snabbare ska kunna göra insatser för att begränsa omfattningen av fuktskadan, och fatta beslut om renovering är nödvändigt eller inte.

– Lösningen innebär att vi kan kvalitetssäkra våra nyproducerade och renoverade bostäder, särskilt under de första åren. Vilket är viktigt för oss både ur ett garantiperspektiv där vi kan se att de entreprenörer vi arbetar med håller kvalitén de utlovar, men också att vi kan upptäcka skadorna innan de är ett faktum och påverkar våra hyresgäster, säger Mattias Markström, chef för projektutveckling på Lundbergs.

Björn Garplid, vd på Invisense, ser på avtalet med Lundbergs som bekräftelse på bolagets fuktsensor fyller ett reeelt behov inom byggbranschen.

– Det här bekräftar att vi har en lösning som har ett berättigande inom fastighetsbranschen, där vi kan skapa en trygghet för fastighetsägarna och de boende.