Miljö

Nya rön om mikroplast: ”Det är inte okej”

Små gröna plastbitar sprids från lekplatser och multiplaner till dagvattenledningar, enligt ett nytt examensarbete. Foto: Lunds universitet
Små gröna plastbitar sprids från lekplatser och multiplaner till dagvattenledningar, enligt ett nytt examensarbete. Foto: Lunds universitet
Jens Andersen Hörman.
Jens Andersen Hörman.

Mikroplast som läcker från gummiytor på så kallade multiplaner måste samlas upp. Annars bör sådan ytbeläggning inte användas. Det anser miljöstudenten som har kartlagt läckaget.

Publicerad

Ny Teknik har nyligen rapporterat om Jens Andersen Hörmans examensarbete på miljö- och hälsoskyddsutbildningen vid Lunds universitet. Han har undersökt lekplatser och multiplaner med gummibaserade ytor i Lomma tätort och funnit att samtliga läcker mikroplast. Störst mängd kom från multiplanerna.

Vid sedimentprovtagning vid Höje å upptäckte han att mikroplast från närliggande Fladängskolan hade spridit sig till vattendraget via dagvattenledningen. Det var ett resultat som förvånade honom.

– På skolgården finns elva dagvattenbrunnar och tio av dem har sandfång och vattenlås. Dessutom passerar dagvattnet en sedimentationsbrunn. Jag trodde inte att jag skulle hitta mikroplast i ån när det fanns så många fällor på vägen, berättar han för Ny Teknik.

Trots fällorna hittade han, vid tre provtagningar, mellan 130 och 693 synliga plastpartiklar per kvadratmeter i sedimenten.

De gummibaserade ytorna som har studerats i examensarbetet är ofta färgglada och finns antingen som fallskydd på lekplatser eller som så kallade multiplaner, som används för bollspel. Fallskydd och multiplaner skiljer sig åt i sin uppbyggnad. Fallskydden ligger på ett dränerat bärlager och ett stötdämpande gummilager, medan multiplanerna består av ett gummilager som gjuts direkt på asfalt.

Läs mer:

I sin rapport ifrågasätter Jens Andersen Hörman om multiplaner verkligen ska användas med tanke på den miljöskada som mikroplastläckaget utgör.

– Jag tycker inte att man ska använda multiplaner så som man gör i dag. Om de ska användas får man också ta hand om utsläppet av mikroplaster. Som det är i dag tycker jag inte att det är okej, säger han.

Under examensarbetet har han intervjuat en leverantör av multiplaner som bland annat har påpekat att multiplaner är mer inbjudande än grus och asfalt och därmed används mer, att de leder till att svårläkta skrapsår undviks och att de ger en lägre ljudnivå.

Men Jens Andersen Hörman tycker att dessa fördelar inte väger särskilt tungt jämfört med de utsläpp av mikroplaster som multiplanerna ger upphov till.

– Om man skulle vidta åtgärder så att inte mikroplasten sprids, till exempel genom att sopa eller tömma sandfången i dagvattensystemen, kan man fundera på om multiplaner verkligen är ekonomiskt försvarbara. Man kan ju alltid måla asfalten grön om det är färgen som lockar, säger han.