Innovation

Nya rön för snabbare behandling av svår cancer

Forskarna har tittat på prostatacancer men bedömer att den nya kunskapen även ska kunna appliceras på andra former av cancer framöver. Arkivbild. Foto: Dan Hansson/SvD/TT
Forskarna har tittat på prostatacancer men bedömer att den nya kunskapen även ska kunna appliceras på andra former av cancer framöver. Arkivbild. Foto: Dan Hansson/SvD/TT
Insjuknade i prostatacancer per 100 000 invånare 1980–2020. Foto: Johan Hallnäs/TT
Insjuknade i prostatacancer per 100 000 invånare 1980–2020. Foto: Johan Hallnäs/TT

En ny upptäckt ger hopp om att snabbare och på ett enklare sätt kunna avgöra vem som riskerar att utveckla allvarlig prostatacancer. "Det är som att öppna ett helt nytt fönster", säger Maréne Landström, professor vid Umeå universitet.

Publicerad

I Sverige upptäcks över 10 000 fall av prostatacancer varje år. Forskare vid Umeå och Uppsala universitet har gjort nya fynd som kan få betydelse för behandling av prostatacancer framöver – och förhoppningsvis andra cancerformer.

Forskarna har upptäckt en ny funktion för ett protein som kallas TbRI (transforming growth factor beta type I receptor). Det är sedan tidigare känt att proteinet har betydelse för utvecklingen av cancer.

– Det vi har hittat nu är att TbRI samverkar med ett annat viktigt cancerprotein som kallas för Aurora kinase B (AURKB), berättar Maréne Landström, professor i patologi vid Umeå universitet.

– Det har tidigare inte beskrivits att receptorn är direkt inblandad i tillväxten i själva cancercellerna.

Insjuknade i prostatacancer per 100 000 invånare 1980–2020. Foto: Johan Hallnäs/TT
Insjuknade i prostatacancer per 100 000 invånare 1980–2020. Foto: Johan Hallnäs/TT

Snabbare behandling

De två proteinerna, TbRI och AURKB, bildar tillsammans ett så kallat proteinkomplex. I studien, som har presenterats i tidskriften EBioMedicine, har forskarna genom en specifik metod mätt och hittat betydligt fler proteinkomplex i de allvarliga formerna av prostatacancer.

Den nya kunskapen ger hopp om att kunna identifiera de män som riskerar att utveckla allvarlig cancer tidigare än man gör i dag – och därmed erbjuda behandling snabbare.

– Det är som att öppna ett helt nytt fönster. Här ser vi någonting som vi tidigare inte känt till och nu ska vi försöka förstå vad det innebär rent tumörbiologiskt men också hur det ska kunna göra klinisk nytta för patienten med cancer, säger Maréne Landström.

Fler cancerformer

Uppföljande studier ska göras och man planerar att utveckla ett kit som kan komma till nytta i sjukvården i framtiden.

– I dag är det många män som man inte vet hur man ska behandla. Det kommer inte kitet att svara på men det kommer kunna svara på om den här mannen har risk för en allvarlig cancerform.

Forskarna har tittat på prostatacancer men bedömer att den nya kunskapen även ska kunna appliceras på andra former av cancer.

– Dels för bröstcancer men även lungcancer och njurcancer, säger Maréne Landström.

Fakta: Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män, omkring hälften är över 70 år. Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall, vilket gör sjukdomen till mannens vanligaste cancerform.

Ibland är sjukdomen ärftlig men för det mesta är orsaken oklar.

Cancer i prostatan innebär att en cancertumör har bildats. Först växer den bara inuti prostatakörteln och märks inte. Det kan ta upp till 10 till 15 år innan tumören sprider sig eller ger symtom.

Symtom som kan tyda på prostatacancer är att kissa ofta, att urinen dröjer när man vill kissa, att urinstrålen är svag och att det finns blod i urinen.

Prostatacancer som har spridit sig kan också ge andra symtom.

Källa: Cancerfonden, 1177.se