Innovation

Ny tempererad exoplanet upptäckt

En konstnärlig rekonstruktion av den nyupptäckta exoplaneten Ross 128 b. Planeten kretsar kring den röda dvärgstjärnen Ross 128 som syns i bakgrunden. Illustration: European Southern Observatory
En konstnärlig rekonstruktion av den nyupptäckta exoplaneten Ross 128 b. Planeten kretsar kring den röda dvärgstjärnen Ross 128 som syns i bakgrunden. Illustration: European Southern Observatory

En ny tempererad, jordliknande planet har upptäckts utanför vårt eget solsystem. Planeten, kallad Ross 128 b, är kanske den bästa kandidaten hittills i sökandet efter liv bortom jorden.

Publicerad

Den kretsar kring den röda dvärgstjärnan Ross 128 som bedöms som relativt ”lugn” i jämförelse med många andra dvärgstjärnor, som ofta drabbas av utbrott, vilket kan utsätta närliggande planeter för dödliga stråldoser.

Ross 128 b hittades med det specialbyggda instrumentet Harps (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) vid La Silla-observatoriet i Chile.

Bakom upptäckten, som redovisas i Astronomy & Astrophysics, står ett internationellt forskarlag under ledning av astronomen Xavier Bonfils vid universitetet i Grenoble i Frankrike.

Planeten, som tros ha en massa liknande jordens, ligger mycket nära Ross 128. Men eftersom den senare är en dvärgstjärna med ringa storlek och låg temperatur får planeten bara marginellt mer strålning än jorden.

Temperaturen på planeten beräknas ligga mellan 20 plusgrader och 60 minusgrader.

Ross 128 b är med andra ord en tempererad himlakropp – vilket innebär att den skulle kunna härbärgera liv om andra grundförutsättningar är uppfyllda, exempelvis förekomsten av vatten.

En annan faktor som gör Ross 128 b intressant är att den befinner sig på ett avstånd av ”bara” elva ljusår från vårt eget solsystem.

Det innebär inte att vi kan färdas dit – det skulle ta ungefär 110 000 år för oss att nå fram till planeten med nuvarande raketteknologi – men det är tillräckligt nära för att den ska kunna studeras mer i detalj med de teleskop som snart blir tillgängliga för forskarna, dels VLT (Very Large Telescope) i Chile, dels rymdteleskopet James Webb.

– Den är så pass nära att man med teleskopen kan studera dess atmosfär och se om där finns biomarkörer, indikatorer på biologiskt liv, säger Robert Cumming vid Onsala rymdobservatorium.

Ross 128 b är den näst närmaste temperade exoplanet som har hittats. Bara Proxima b, som ligger på ett avstånd av 4,2 ljusår från jorden, ligger närmare jorden.