Innovation

Ny studie: Så mycket minskar vaccinering risken för sjukhusvistelse

Risken för att drabbas av covid-19 efter den andra vaccindosen är mindre än 0,2 procent, samtidigt som chansen att du endast får milda symtom ökar kraftigt.

Publicerad

Personer som testar positivt för sars-cov-2, det virus som orsakar covid-19, löper en signifikant lägre risk att drabbas av svår sjukdom och hamna på sjukhus, om de är vaccinerade, jämfört med personer som är helt ovaccinerade.

Det visar en analys av fler än 1,2 miljoner britter som fick minst en vaccindos mellan december och juli och som sedan själva rapporterade eventuella symtom och testresultat med hjälp av en app.

Studien, som redovisas i tidskriften Lancet Infectious Diseases, visar bland annat att de som löper störst risk att drabbas av en så kallad genombrottsinfektion (att bli smittad trots att man är vaccinerad), är personer äldre än 60 år och de med underliggande sjukdomar. Människor som lever i trångbodda områden hade också en signifikant ökad risk.

Få och milda infektioner

– Det speglar det vi sett under hela pandemin. Att dessa grupper löper högre risk att exponeras (för viruset) och därmed är mer sårbara, säger en av artikelförfattarna, Rose Penfold vid King´s College London, till tidskriften.

Forskarna kan också konstatera att mindre än 0,5 procent i Storbritannien rapporterade en genombrottsinfektion 14 dagar efter en vaccindos, under det första halvåret i år. Motsvarande andel efter två doser var mindre än 0,2 procent.

Andel infekterade utan symtom, samt andel som behöver sjukhusvård Grafik: Johan Hallnäs/TT

Och för dem som trots allt drabbades av en infektion, ökade chansen att den var asymtomatisk (utan symtom) med 63 och 94 procent efter en respektive två doser vaccin, jämfört med ovaccinerade. Vidare minskade risken för sjukhusvård med 70 procent, efter en eller två doser, medan risken för att ha fem eller fler symtom efter första veckan sjönk med två tredjedelar. Samtidigt minskade risken för långvarig sjukdom (28 dagar eller mer) med hälften.

Vaccinerna gör exakt det de är utvecklade för

– Genombrottsinfektioner är förväntat och de förminskar inte det faktum att vaccinerna gör exakt det de är utvecklade till att göra, nämligen att rädda liv och förhindra svår sjukdom. De här resultaten understryker vilken avgörande roll vaccinerna har för att förhindra covid-19-infektioner, säger Claire Steves, även hon vid King´s College London.

En sjuksköterska förbereder vaccinering mot covid-19. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
En sjuksköterska förbereder vaccinering mot covid-19. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

De vacciner som personerna i den aktuella studien hade fått var vacciner från Moderna, Pfizer-Biontech samt Astra Zeneca. Det vill säga exakt samma vacciner som använts i Sverige.

En svaghet hos studien, skriver forskarna, är att det är personerna själva som har rapporterat eventuella symtom, samt sjuklighet, vaccinstatus och/eller provsvar, varför dessa uppgifter i vissa fall kan vara inkorrekta eller inte kompletta.

Vaccinerna i Sverige

I Sverige är fyra vacciner mot covid-19 godkända, även om bara tre av dem används/använts.

Dessa tillverkas av företagen Astra Zeneca, Moderna och Pfizer-Biontech. De två sistnämnda är så kallade mRNA-vacciner medan Astra Zenecas vaccin är ett så kallat virusvektorvaccin.

Astra Zenecas vaccin är godkänt för alla åldersgrupper, men på grund av risken för en mycket ovanlig typ av biverkning har detta vaccin endast använts för personer 65 år eller äldre.

Samtliga tre vaccin ges i två doser med ett visst antal veckor mellan doserna.

Det fjärde godkända vaccinet i Sverige är ett vaccin från läkemedelsbolaget Janssens, som ägs av Johnson & Johnson. I april tog Folkhälsomyndigheten beslut om att avvakta med att använda det vaccinet i Sverige. Bakgrunden var att en form av allvarlig biverkning hade upptäckts i sällsynta fall, där personer drabbats av blodproppar med låg nivå av blodplättar.

Källa: Läkemedelsverket