Digitalisering

Ny programvara kan begränsa NSA:s övervakning

Nya programvaror kan bättre avgränsa NSA:s massinsamling av elektroniska data i världen. Men helt går den inte att undvika i underrättelsearbetet. De slutsatserna drar tunga amerikanska it-forskare.

Publicerad

"Det finns ingen mjukvara som fullt ut kan ersätta massinsamling, när det gäller att undersöka nya måltavlors förflutna."

Det konstaterar en kommitté med namnkunniga amerikanska it-forskare och cyberexperter som letts av Robert F Sproull, adjungerad professor i datavetenskap vid University of Massachussettes och tidigare direktör för Oracle Labs. I gruppen finns också personer som på hög nivå jobbat inom amerikansk underrättelsetjänst.

De har nu - på uppdrag av USA:s president Barack Obama - undersökt hur signalspaningsorganisationen NSA, National Security Agency, kan minska eller begränsa sin uppmärksammade storskaliga elektroniska massövervakning, som avslöjats av Edward Snowden.

Obama höll i januari i fjol ett tal till nationen angående Snowdens avslöjanden om NSA.s arbete.

Strax därpå utfärdade han ett presidentdekret som gick ut på att man skulle utreda möjligheterna att skapa programvaror som tydligare än i dag gör underrättelseinhämtningen inriktad på vissa mål.

Syftet skulle vara att minska den kontroversiella så kallade mass- eller bulkinsamlingen och därmed integritetsintrången i människors privatliv.

Svaret är ja, uppger de amerikanska forskarna nu i en rapport som kom på torsdagen och kan läsas här.

NSA:s spaning efter information via internet och telekomsystemen i världen utförs till en del manuellt till andra delar via automatiserade system och mjukvaror.

De senare går att utveckla och vässa på olika sätt, uppger nu kommittén. Bland annat så att sökreglerna blir strängare och skapar mer kontroll över insamlingen, jämfört med i dag.

Nya algoritmer förslås även utvecklas i syfte att med större automatik än i dag kringskära NSA-personalens möjligheter att söka information i databaserna. Man vill också öka möjligheterna att i efterhand automatiskt kunna revidera och undersöka hur data har använts och hur loggarna ser ut.

Samtidigt betonar kommittén att rågången mellan insamling i bulk och informationsinhämtning riktad mot speciella mål eller måltavlor, är vag.

Uppdelningen antyder att riktad spaning inte är detsamma som massinsamling.

Men även inhämtningen som kallas inriktad och bara omfattar utvalda mål kan i sig innebära bulkinsamling av data, konstaterar man.

Gruppen anser i stället att bulkinsamling bör definieras som inhämtning där en betydande mängd insamlad data inte kan kopplas till målet eller måltavlan (current targets) som signalspaningen är tänkt att omfatta.

"Från en teknisk ståndpunkt, innebär en kringskuren bulkinsamling att analytikerna berövas viss information, säger kommittéledaren Robert F. Sproull, till tidningen The New York Times.

Men, säger han också. Detta "behöver inte nödvändigtvis innebära att den nuvarande bulkínsamlingen måste fortsätta.

Sett till framtiden spår kommittén att massövervakningen kommer att sprida sig till att omfatta nya områden, som Prylarnas internet. Men även teknikerna som skyddar elektronisk information utvecklas snabbt.