Digitalisering

Ny metod ska minska felen för FRA

Ny signalspaningsteknik ska hjälpa FRA att minska mängderna av felinhämtad underrättelseinformation. Det uppger Datainspektionen i en hemlig granskningsrapport.

Publicerad

En ny teknisk metod kan hjälpa Försvarets radioanstalt, FRA, att minska mängden felinhämtade meddelanden när signalspaningen i kabel växer.

- I takt med den tekniska utvecklingen kan det finnas möjligheter att vidareutveckla tekniken som används för att ta bort inhemsk trafik, uppger Datainspektionens jurist Oskar Öhrström .

Inspektionen publicerade den 6 december en öppen 26-sidig granskning om hur FRA hanterar personuppgifter i signalspaningen.

Samma dag överlämnade man en nästan dubbelt så tjock hemligstämplad rapport i ämnet till försvarsdepartementet. Den har nu i stora delar lämnats ut, på begäran av Ny Teknik.

Enligt Datainspektionen besitter FRA inte heller ” hela den tekniska förmåga som krävs för att med säkerhet kunna skilja ut alla former av inhemsk Internet- och e-posttrafik i de fall då självklara ”svenska” markörer saknas.” 

Men stöd av den nya metoden sägs FRA kunna rikta in signalspaningen mot färre kablar och därmed snäva in på mängden felinhämtad personinformation.  

Metoden tillämpas inte i dagsläget eftersom de tekniska förutsättningar för närvarande saknas, skriver Datainspektionen, som dock bedömer att FRA kan införa tekniken, ”inom en inte alltför avlägsen framtid” .

- Det handlar i grund och botten om att använda bra sökbegrepp. De är oerhört viktiga för förmågan att urskilja vad som är legitim och relevant trafik, kontra vad som är illegitimt och irrelevant, säger Mattias Lingholm, pressekreterare på FRA.

– Det finns flera skäl att vara så effektiv som möjligt i vår inhämtning. För det första av utrymmesskäl, det vill säga minska mängden irrelevant trafik som tar plats. För det andra av integritetsskäl, så att vi tillmötesgår lagens krav och undviker intrång i den personliga integriteten där det inte är nödvändigt med tanke på verksamheten.

Enligt Datainspektionens rapport är FRA inte tillräckligt bra på filtrera och sortera bort meddelanden mellan personer i Sverige.  

”Inspektionen anser följaktligen att FRA:s urvalssystemet i sin nuvarande utformning inte innehåller alla de beståndsdelar som krävs för att i tillräcklig utsträckning undvika att inhemsk trafik inhämtas via kabel som meddelanden till innehållsdatabasen.”  

Samma sak gäller för inhämtningen till trafikdatabasen där FRA samlar uppgifter om var, hur, när någon ringer, chattar, mejlar  eller surfar.

Spanar på personer

FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 29 juni 2008:

”I diskussionen görs en jämförelse mellan FRA:s signalspaning och polisens hemliga telefonavlyssning. Jämförelsen är vilseledande. Signalspaningen riktas inte mot individer, misstänkta för brott eller ej.”

I den öppna granskningsrapporten skriver DI att FRA spanar på personer ”i stor omfattning”, trots att det, enligt lagen, krävs ”synnerliga skäl” för det.

Men enligt den hemliga rapporten utgör personrelaterade sökbegrepp nästan alltid spaningsobjekt.