Digitalisering

Ny fajt om kommunalt bredband

IT- och Telekomföretagens Kajsa Frisell är kritisk till SKL:s agerande. Foto: Emily Karlson
IT- och Telekomföretagens Kajsa Frisell är kritisk till SKL:s agerande. Foto: Emily Karlson

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill att kommunerna ska kunna investera mer i bredbandsutbyggnad. Därför har ett konkurrensavtal sagts upp.

Publicerad

Konflikten gäller ett antal principer i ett dokument som SKL och Konkurrensverket och PTS ställde sig bakom redan 2010. Det dokumentet har sedan fungerat som en grund för hur Sveriges kommuner agerar i frågor om bredbandsutbyggnad.

Det centrala nu är principen att kommunala aktörer ”endast bör träda in när kommersiella marknadsförutsättningar inte finns”. SKL ställer sig inte längre bakom den, utan tycker att bredband är en så viktig del av infrastrukturen att det finns ett allmänt intresse av att kommuner kan investera i den.

SKL vill inte att kommunerna ska konkurrera med privata intressen om bredbandstjänster till slutkund, men tycker att kommunerna i större utsträckning ska äga själva fibern.

På branschorganisationen IT- och Telekomföretagen är man kritisk till SKL:s agerande.

– Det skapar oro på en fungerande marknad, säger Kajsa Frisell som är organisationens näringspolitiske talesperson.

Hon menar att kommunerna har en viktig roll för utbyggnaden av bredband och att de lyssnar på vad SKL säger när de vill ändra på formuleringen om konkurrens i avtalet.

– Bara den formuleringen har gjort att kommunerna blivit tveksamma i sin samverkan med marknadens aktörer, det hämmar bredbandsutbyggnaden i dag, säger Kajsa Frisell.

Även på PTS och Konkurrensverket ser man med viss oro på SKL:s agerande. Nu har de båda myndigheterna kallat till ett möte där intresserade företrädare för kommun och bransch ska få tillfälle att yttra sig över hur principerna i dokumentet från 2010 fungerar.

Målet är att uppdatera den gamla överenskommelsen så att en ny kan finnas på plats redan i höst.

Få koll på digitaliseringen av samhälle och företag med nyhetsbrevet Digital Teknik!