Populärteknik

Nonchalerad planettyp kan hysa främmande livsformer

Hycean-planeter kan vara upp till 2,6 gånger större än jorden, med en atmosfär som ligger nära 200 grader. Foto: University of Cambridge
Hycean-planeter kan vara upp till 2,6 gånger större än jorden, med en atmosfär som ligger nära 200 grader. Foto: University of Cambridge

Hycean-planeterna är täckta av vatten och har en väterik atmosfär. Nu tror forskare att den nya kategorin av exoplaneter kan erbjuda goda chanser för att hitta liv.

Publicerad

Så kallade hycean-planeter är talrika men tidigare lite förbisedda av vetenskapen. Det är en ny kategori av exoplaneter där namnet kombinerar ordet hydrogen, efter deras väterika atmosfär, samt ordet ocean då de är täckta av vatten.

Kategorin skulle hypotetiskt kunna omfatta superjordar, stenplaneter vars massa är större än vår jord men samtidigt avsevärt mycket mindre än Uranus och Neptunus. Samt även så kallade minineptunus, exoplaneter vars massa också ligger betydligt under de två isjättarna men som har Neptunus tjocka atmosfär.

Nu öppnar forskare vid University of Cambridge för att hycean-planeterna skulle kunna vara utmärkta kandidater för att hitta främmande livsformer. Det framgår i den studie som teamet har publicerat i The Astrophysical Journal. Forskarna ser det högst möjligt att man inom några år kommer att hitta spår av biologiskt liv utanför solsystemet.

Tidigare har vetenskapen främst tittat på exoplaneter där atmosfärens sammansättning samt massa och temperatur liknar jorden. Där kan liv spåras i form av syre, ozon, metan eller kväveoxid. Men Cambridges astronomer anser att hycean-planeter utgör ett intressant alternativ, och med en väterik atmosfär kan intressanta biomarkörer även vara metylklorid och dimetylsulfid.

Hycean-planeter kan vara upp till 2,6 gånger större än jorden. Beroende på stjärnan ligger atmosfärens temperatur ibland nära 200 grader, men trots det skapar havet förutsättningar för liv. Och en idé är att liv kan spira på skuggsidan av planeter, som inte utsätts för stjärnans strålning.

Planeter i den angivna storleken dominerar i det totala utbudet av exoplaneter, och de är enklare att studera. Det här öppnar helt nya arenor för att hitta liv, och nu har universitetet plockat ut ett antal lämpliga kandidater för studier med nästa generation av teleskop, exempelvis James Webb Space Telescope. Det skriver Cambridge på sin hemsida.