Digitalisering

"Myndigheter bör införa regler för Windows 10"

Svenska myndigheter med ansvar för informationssäkerhet ser ingen akut anledning till oro med anledning av att Windows 10 samlar information om användarna. Däremot bör man införa centrala regler.

Publicerad

I samband med lanseringen av Windows 10 nu i sommar har Microsoft fått utså hård kritik för nya tjänster i operativsystemet som samlar in information om användarna och som är svåra att stänga av. Det stora exemplet är den nya digitala assistenten Cortana, som lär sig användarens vanor. Men det handlar också om den information som skickas till Microsoft om användaren loggar in i Windows 10 med sitt Microsoftkonto. Företaget knyter ett speciellt id till alla användare för att kunna presentera specialanpassad reklam.

Datainspektionen, den myndighet som är bevakar integritetsfrågor i den digitala världen, tycker inte att eventuell datainsamling via Cortana är en fråga för dem.

-Datainspektionen kan inte göra så mycket då användaren godkänner avtalet som aktiverar tjänsten, säger Datainspektionens säkerhetsexpert Fredrik Ekman i ett mejlsvar till Digital Teknik.

Han tror därför inte att Datainspektionen kommer att granska Windows 10 närmare. Däremot uppmanar han myndigheter och skolor att skapa centrala regler för vilka av tjänsterna som samlar in information till Microsoft som ska aktiveras eller inte.

Inte heller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tittat närmare på vad datainsamlingen i Windows 10 betyder för användningen av operativsystemet på svenska myndigheter.

-Vi har inte hunnit, men vi har tidigare tittat på informationsläckage från appar och rent generellt ser vi nog ingen skillnad där. Risken är den samma, att information hamnar hos någon som inte ska ha den, säger Robert Jonsson, säkerhetsexpert på MSB.

Problemet för myndigheter är att de kan bryta mot personuppgiftslagen, PUL, om fel information hamnar på Microsofts servrar utanför Sverige. Att informationen skulle missbrukas på annat sätt ser Robert Jonsson inte som en stor risk.

- Vi pratar trots allt om ett stort företag som inte utför industrispionage. De samlar informationen för sina egna syften, säger han.