Innovation

Mobiltelefoner kan användas för att förutse naturkatastrofer

Istället för att förlita sig på några få väderstationer kan man använda data från miljontals enheter.

Publicerad Uppdaterad

Det är länge sedan mobilen utvecklades från att vara en simpel telefon till att istället bli ett multiverktyg. I dag har de flesta smartphones kapacitet att mäta flera olika data såsom lufttryck, temperatur och luftfuktighet. Och detta är något som forskare vill ta vara på och kunna använda bättre.

– Sensorerna i våra smartphones övervakar vårt närområde konstant. Gravitation, jordens magnetfält, lufttryck, ljusnivå, fukt, temperatur, ljudnivå med mera. Vitala atmosfäriska data existerar i dag på tre-fyra miljarder mobiler världen över. Den här datan kan förbättra våra väderprognoser samt förmågan att förutse andra naturkatastrofer som tar så många liv årligen, säger Colin Price, professor vid Tel Aviv University, som leder forskningen i ett uttalande.

För att kunna studera möjligheterna placerade forskarna ut fyra smartphones på universitetsområdet. Under kontrollerade former analyserade de all data för att se om man kunde upptäcka fenomen som atmosfäriska tidvågor. Därtill analyserades även data från appen Weathersignal.

– 2020 kommer det att finnas mer än sex miljarder smartphones världen över. Jämför det med de ynkliga 10 000 officiella väderstationer som existerar i dag. Mängden information vi kan använda för att förutse vädermönster, särskilt de som kommer utan varning, är enorm, säger Price.

För bättre övervakning och prognos för översvämningar

Ett tydligt exempel på var ett nätverk av mobilsensorer skulle kunna göra stor nytta enligt Price är i Afrika. Kontinenten har en högst rudimentär meteorologisk infrastruktur – men mobiltelefoner är väldigt vanligt.

– Att analysera data från nio, tio telefoner är av begränsat värde, men att få data från miljontals telefoner skulle vara oerhört.

Genom att mobiltelefonerna ger realtidsdata på sitt närområde så kan man via molnet bygga ihop det här till robusta väderprognoser och utifrån dessa kunna förse användarna med relevanta uppgifter eller varningar för de som befinner sig i farozoner.

Ett av de främsta målen med studien är att den ska leda till bättre övervakning och prognos för översvämningar.

– VI har observerat en global ökning av intensiva regnskurar och vissa av dessa skapar snabba flodvatten. Frekvensen av dessa ökar och även om vi inte kan förhindra dessa från att hända, kan vi snart genom allmänhetens data generera bättre prognoser, säger Colin Price.

Studien kommer att presenteras i Journal of Atmosperic and Solar-Terrestrial Physics septembernummer.