Digitalisering

Ministerns kritik: ”Sverige är inte ledande på ai”

Mikael Damberg tycker inte att svenskarna ska oroa sig för att förlora sina jobb på grund av artificiell intelligens. Foto: Jörgen Appelgren
Mikael Damberg tycker inte att svenskarna ska oroa sig för att förlora sina jobb på grund av artificiell intelligens. Foto: Jörgen Appelgren
Lars Hjälmered.Foto: Riksdagen
Lars Hjälmered.Foto: Riksdagen

Tillämpad svensk artificiell intelligens ska göra Sverige till en stark ai-nation. Men det gäller att hitta vägen in i den svenska industrin.

Publicerad

Med hjälp av artificiell intelligens kan Sverige fördubbla sin tillväxttakt och öka produktiviteten med 37 procent lagom till 2035. Det enligt en färsk rapport från konsultbolaget Accenture. Men det kräver en helhjärtad svensk satsning på ai och där är vi inte i dag.

– Sverige är inte världsledande när det gäller ai. De satsningar som gjorts på området har uppfattats som små och splittrade, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

Statsrådet uppger dock att det just nu sker en ”kraftig omställning” till att bli den nation som förstår möjligheter och risker med artificiell intelligens. Mikael Damberg nämner de över 800 miljoner kronor som under 2017 tilldelats de 194 Vinnova-projekt som alla har inslag av ai. Och, naturligtvis, miljardsatsningen på artificiell intelligens av Knut och Alice Wallenbergs stiftelses Wasp-program.

– Wasp kommer att betyda mycket för vår grundforskning. Att vi får en grundläggande kunskapsuppbyggnad hos högskolor och universitet.

Mikael Damberg tror att Sveriges potential finns inom smal eller tillämpad ai. Artificiell intelligens som är intimt förbunden med sin industris särskilda behov och förutsättningar.

– Där kan vi lösa verkliga problem och använda vår industriella kompetens inom vård och omsorg, tillverkning, försäkrings- och betalsystem, transport och fordon. Där har vi riktigt bra positioner. IBM kan hantera stora datamängder men det räcker inte om man inte kan något om hur Billerud Korsnäs skogsprodukter ska utvecklas och förädlas.

Den synen delar han med Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, som under ett tal vid Saco-kongressen i fjol proklamerade att han ville se ett nationellt forskningsinstitut för tillämpad ai. Ulf Kristersson hade föregått Vinnovas delrapport genom att påminna om att det finns tecken på att Sverige tappar mark.

– Bland europeiska startuper inom artificiell intelligens finns fyra procent i Norden, varav de flesta i Finland. Väldigt mycket går väldigt bra i Sverige. Men tänk om vi i dag är Nokia år 2007, sa Ulf Kristersson.

Lars Hjälmered är näringspolitisk talesperson för Moderaterna. Partiet har en särskild grupp som jobbar med ai och digitalisering. Moderaterna vill bland annat förenkla reglerna för arbetskraftsinvandring och förenkla andrahandsuthyrningen för att säkra kompetensförsörjningen. De talar också, precis som Socialdemokraterna, om livslångt lärande.

– Kanske kan man ha avdragsmöjlighet för att få uppmuntran att ta den där distanskursen. Man kan också fundera över vilket uppdrag universitet och högskolor ska ha när det gäller omställning, säger Lars Hjälmered.

Regeringen, å sin sida, har i dagarna låtit Vinnova sjösätta ett pilotprojekt som går ut på att vidareutbilda människor där det i dag finns brist på svensk arbetsmarknad. Ai-kompetens är en sådan brist.

Både Mikael Damberg och Lars Hjälmered vänder sig mot de mörka analyser som hävdar att artificiell intelligens kommer att leda till att många människor förlorar sina jobb.

– Jag är inte imponerad av den folkbildningsinsats som varit kring det här. Den har mest har fokuserat på att vissa konsulter och andra påstått att hälften av alla jobb kommer att försvinna inom 20 år. Jag är övertygad om att det inte är sant. Däremot tror jag att nästan 100 procent av alla våra jobb kommer att påverkas av digitalisering och ai. Det är ett annat perspektiv. Jag tror att vi kan få bättre jobb, vi kan lösa problem som vi aldrig löst förut, vi kan skapa nya jobb som inte finns i dag i en ny ekonomi, säger Mikael Damberg.

Rapport kritisk om ai-läget i Sverige

2017 gav regeringen Vinnova i uppdrag att kartlägga hur artificiell intelligens och maskinlärning kommer till användning i svensk industri och i samhället.

En fullständig rapport är att vänta i april. I förra veckan kom en delrapport. I rapporten tas fasta på att det finns stor potential i Sverige, men det noteras också att Sverige behöver göra mer.

Två citat från delrapporten:

”Sverige har ett gott rykte som industri- och forskningsnation men verksamheten i Sverige inom ai lever i dag inte upp till detta rykte.”

”I det svenska policysystemet och i samhället i stort verkar /…/ inte medvetenheten vara tillräckligt stor om ai:s betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.”