Övriga nyheter

Mindre spillvatten med fracking

Gasutvinning med hydraulisk frakturering i Colorado. Foto: Scanpix
Gasutvinning med hydraulisk frakturering i Colorado. Foto: Scanpix

Skiffergas som utvinns med den omdiskuterade metoden hydraulisk frakturering (fracking) ger mindre spillvatten än konventionell gasutvinning, visar en forskningsrapport.

Publicerad

Fracking för att utvinna naturgas i den s k Marcellusregionen i östra USA resulterar i att endast 35 procent så mycket spillvatten produceras per utvunnen volym gas som vid utvinning av gas på konventionellt vis.

Det framgår av en undersökning som gjorts vid Duke och Kent State universities. En rapport har publicerats i publikationen Water Resources Research.

- Vi upptäckte att vid utvinning av skiffergas så produceras tio gånger så mycket spillvatten som vid utvinning från konventionella gaskällor, men utvinningen av gas är 30 gånger högre, säger Brian Lutz vid Kent State university, som ledde undersökningen.

- Det förvånade oss eftersom den allmänna uppfattningen är att fracking ger upphov till oproportionellt stora mängder spillvatten.

Men undersökningen visar också att den totala mängden spillvatten som producerats i regionen på grund av gasutvinning har ökat med 570 procent sedan 2004.

- Å ena sidan producerar skiffergasen mindre spillvatten per utvunnen enhet gas, å andra sidan blir volymerna så stora att de inte kan tas om hand av de system för spillvatten som finns.

Forskarna analyserade gasutvinning och uppkomsten av spillvatten vid 2189 gaskällor i Pennsylvania genom att använda tillgängliga uppgifter som lämnats av industrin till delstatens miljömyndighet.

Vid fracking så pumpas stora mängder vatten, sand och kemikalier ner i underjorden och injekteras i gaskällorna vid högt tryck för att spräcka skifferlagren och frigöra gasen som är bunden där.

En annan överraskning vid studien var att gasföretagen bara uppger att en tredjedel av spillvattnet klassas som spillvatten från utvinningsprocessen. Resten klassas som saltlake.

- Fokus i debatten om fracking har legat på kemikalierna som följer med spillvattnet upp till ytan och dess påverkan på natur och grundvatten, säger professor Martin Doyle. Men denna saltlake innehåller stora mängder salt och andra naturliga föroreningar från skiffer, som det talas mindre om.

Saltlaken kan komma att läcka ut från gaskällorna under lång tid, påpekar Lutz. Innehållet kan vara väl så svårt att hantera som kemikalierna som tillsätts vid injekteringen, och som följer med gasen upp till ytan.

Marcellusformationen sträcker sig från staten New York ner mot Virginia och står för 10 procent av gasproduktionen i USA. Största delen av utvinningen sker i Pennsylvania. Innan tekniken med horisontalborrning och fracking utvecklades svarade regionen för endast 2 procent av gasproduktionen.

Med de nya metoderna att utvinna fossila bränslen ur skifferlagren i USA uppskattas landet kunna göra sig oberoende av oljeimport under lång tid framöver.