Miljö

Miljonsatsning på att hålla kvar regnvatten

Regeringen satsar 200 miljoner kronor på ett nytt vattenpaket. Merparten ska gå till att skapa nya våtmarker som hindrar regnvattnet från att spolas ut i havet.

Publicerad

– Det vi ser nu är att Sverige har drabbats av extrem torka. Det är bara 14 av 290 kommuner som har normala grundvattennivåer, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP), som ansvarar för klimatfrågor inom regeringen.

Just den här dagen, när Lövin tillsammans med miljöpartistiska regeringskollegorna Gustav Fridolin och Karolina Skog håller pressträff, vräker regnskurarna ner över det redan gröna och frodiga Vittsjö i norra Skåne. Vattenbristen känns långt borta, men sommarregnen får inte grundvattennivåerna att stiga, utan sugs bara upp av växtligheten. Experter har varnat för att vi denna sommar i Sverige står inför den allvarligaste vattenbristen på 100 år.

– Den här sommaren kommer att bli väldigt svår för dem som är beroende av egna brunnar, framför allt lantbrukare, säger miljöminister Karolina Skog.

En fjärdedel av de våtmarker som en gång fanns i Sverige är i dag bortbyggda. Allra längst har det gått i Skåne och Mälardalen, där bara omkring en tiondel är kvar.

– Våtmarker är naturliga system som gör att jorden suger upp den nederbörd som kommer, säger Isabella Lövin.

Vattensatsningen kommer att vara en del av höstens budgetproposition, efter en ny överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. 170 av de 200 miljonerna ska gå till kommuner och andra aktörer som vill anlägga våtmarker, både i mindre och större skala.

Samtidigt kommer Naturvårdsverket att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi, för att säkerställa att de nya våtmarkerna placeras där de bäst behövs.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska tillföras mer resurser för att kunna hjälpa kommunerna i särskilt utsatta regioner med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser. En del av paketet går också till ökad krisberedskap genom att den nationella vattenkatastrofgruppen (Vaka) tillförs pengar för att verksamheten ska säkerställas långsiktigt.

– Vi ska rusta oss, så framöver ska inte markägare och fastighetsägare stå ensamma i situationen, utan vi ska ta hand om det här tillsammans, säger Karolina Skog.

Läs mer:

Branschorganisationen Svenskt Vatten, som företräder de kommunala VA-huvudmännen, skriver i ett pressmeddelande att man uppskattar regeringens satsning men att den saknar tillräckligt helhetsperspektiv. En majoritet av kommunerna har inga reservalternativ att ta till vid en kris, skriver man.

”Detta är naturligtvis bra och angelägna åtgärder men en särskild fråga som borde ha förtjänat regeringens uppmärksamhet är det faktum att var tredje vattentäkt fortfarande saknar ett fastställt vattenskyddsområde”, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten, enligt pressmeddelandet.

Organisationen vill se tydligare regler för vad som gäller vid inrättande av vattenskyddsområden om det råder intressekonflikt med lokala markägare.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!