Innovation

Metallerna som inte kan ersättas

Möjligheten att ersätta en metall har bedömts på en skala från 0 till 100 där 0 betyder at den går att ersätta inom alla användningsområden och 100 innebär att den inte finns någon bra ersättning inom något av metallens huvudsakliga användningsområden.
Möjligheten att ersätta en metall har bedömts på en skala från 0 till 100 där 0 betyder at den går att ersätta inom alla användningsområden och 100 innebär att den inte finns någon bra ersättning inom något av metallens huvudsakliga användningsområden.

Det moderna samhället blir allt mer beroende av olika grundämnen i avancerade material. Men vad händer om de tar slut? Forskare som undersökt den frågan har hittat 12 metaller som inte kan ersättas.

Publicerad

För bara 100 år sedan var människan bara beroende av ett tiotal material. De viktigaste var trä, tegel, järn, koppar, guld och silver.

I dag innehåller en datorkrets mer än 60 olika ämnen. Industrier som flyg använder allt mer sofistikerade legeringar för att till exempel motorerna ska klara högre temperaturer och göra av med mindre bränsle.

Men vad händer om ett grundämne som det moderna samhället gjort sig beroende av tar slut?

Thomas Graedel och hans kolleger vid Yale University har noga undersökt användningen av 62 olika metaller och i vilken mån de kan ersättas.

Hans slutsats är att för ingen av de 62 metallerna finns någon riktigt bra ersättare och för 12 av dem finns ingen ersättning alls.

Metallerna som inte går att ersätta är:

Magnesium (Mg)

Mangan (Mn)

Strontium (Sr)

Yttrium (Y)

Rodium (Rh)

Rhenium (Re)

Tallium (Tl)

Bly (Pb)

Europium (Eu)

Dysprosium (Dy)

Tulium (Tm)

Ytterbium (Yb)

Studien är publicerad i senaste numret av tidskriften PNAS: