Populärteknik

Matten skrämmer

Oscar Larsson, doktorand i kosmisk strålning, KTH. Foto: Kaianders Sempler
Oscar Larsson, doktorand i kosmisk strålning, KTH. Foto: Kaianders Sempler

Svenska skolungdomar tappar i kunskap i jämförelse med andra länder, och då i synnerhet i matematik.

Publicerad

Chalmers ingenjörsförenings tidskrift ”Avançons” berättar i senaste numret att de nya CTH-studenternas matematikkunskaper blivit allt sämre med åren. Detta trots att Chalmers sedan länge bedriver läxhjälp på flera platser i Göteborg för gymnasister som har svårt med matten.

Varför det är på det här viset? Beror det på dåliga kursplaner, dåliga lärare eller bara lata elever? Att det inte är ”inne” att intressera sig för matematik?

Så här svarar Oscar Larsson, doktorand i kosmisk strålning på KTH:

– Jag skulle tro att det var länge sedan som det var häftigt att i grundskolan gilla matte. Men jag kan tänka mig att det på 1960-talet, mitt under rymdkapplöpningen, var betydligt coolare att vara intresserad av teknik och vetenskap än i dag. Jag tror inte alls att barn och ungdomar i dag är sämre eller dummare, troligtvis tvärt om. Vad vi lider av är en havererad grund- och gymnasieskola. Upprivna läroplaner, omstruktureringar och generellt kaos som gjort att många lärare troligtvis gett upp och/eller blivit utbrända. Klasser har ofta flera olika lärare i samma ämne, lärare som inte är behöriga i det ämne de undervisar i eller ens behöriga att undervisa. Kanske har systemet odlat fram en inställning hos eleverna att det inte är deras ansvar att utbilda sig, utan lärosätets. Samt att det inte finns någon påföljd för utebliven läxläsning, sen ankomst, frånvaro etcetera. En inställning de sedan bär med sig vidare till universitet och högskolor.

Är det kanske så illa att nollornas dåliga kunskaper är resultatet av en ständig eftersläpning och missande av kursmålen ända sedan lågstadiet?

– Jag tror att du slår hammaren rätt på huvudet. Elever når inte upp till kraven för den nivå de befinner sig på innan de flyttas till nästa. Detta slätas över med godkända betyg för att både skola och lärare ska se bra ut. Resultatet blir att nästa nivå av utbildning blir tvungen att sänka ribban för att få med dessa elever i undervisningen.

– Hur det ser ut i andra länder har jag ingen direkt personlig erfarenhet av. Dock en hel del kommentarer från utländska doktorandkollegor på avdelningen som blir "utsatta" för svenska studenter.

Så har mattekunskaperna förändrats

Rolf Pettersson, matematikprofessor emeritus vid CTH, har sedan 1960-talet mätt baskunnandet i matematik hos nya studenter på Chalmers. Han har funnit två tydliga kunskapsförändringar. Den första försämringen skedde i början av 1970-talet, och han anser att den var ett resultat av den nya läroplan som genomfördes i slutet av 1960-talet. Antalet rätta svar i testerna sjönk då med närmare 10 ­procent. 1994 kom ytterligare en ny läroplan, varefter resultaten ­försämrades med ytterligare 9 ­procentenheter några år senare.

Siffrorna i tabellen nedan anger hur många procent av de nya Chalmers­studenterna (cirka 900 per år) som klarade matteuppgifterna inom ­respektive område år 1973 och år 2011:

Andragradsekvationer 75 % 48 %

Logaritmer 51 % 21 %

Bråkräkning 45 % 22 %

Räta linjen 55 % 31 %

Trigonometri 58 % 25 %

Polynomdivision 62 % 33 %