Innovation

Massivt stöd för kanonen i Lund

Det ser ut som att Lund får sin efterlängtade neutronkanon. Vid en sen middag i Bryssel i går kväll lade majoriteten av Europas närvarande forskningsministrar sin röst på ESS Scandinavia i Lund.

Publicerad

- Utgången kunde inte ha varit så mycket bättre, sade en glädjestrålande Lars Leijonborg till den svenska pressen i går kväll.

Tyskland, Frankrike, Polen, Danmark, Estland, Lettland och Norge röstade för Lund medan Italien och Schweiz inte tagit ställning utan säger att man kommer att stödja majoriteten.

Portugal röstade för den spanska orten Bilbao, medan Storbritannien valde att lägga ned sin röst.

Det är Spanien och Ungern, som konkurrerar med Lund om placeringen - Bilbao i Spanien och Debrecen i Ungern.

- Jag tror att vi i backspegeln kan betrakta det här som ögonblicket när Lund blev platsen för anläggningen. Men riktigt klart är det inte förrän vi har skrivit avtal med ett antal länder, säger Sveriges forskningsminister Lars Leijonborg.

Räknar det som klart
Det skandinaviska ESS- konsortiets chef Colin Carlile är också säker på att det blir Lund som får anläggningen.

– Jag tror det blir svårt för något land att gå emot sju så tunga länder som tagit ställning för Lund, sade Colin Carlile till Sydsvenska Dagbladet i går kväll.

Det första han planerar att göra är att ta kontakt med Spanien och Ungern och "artigt tacka dem för fighten".

– Sedan måste vi tillsammans med dem och de andra länderna skapa ett skapa ett internationellt projektteam och interimt ESS-råd, säger Carlile.

Tusentals forskare
Klockan 10 i dag på fredagsförmiddagen håller Lars Leijonborg presskonferens i Lund i samarbete med ESS Scandinavia.

Gårdagens omröstning var bara en muntlig omröstning. Den ska nu följas upp med en skriflig överenskommelse. De länder som stöder Sverige ska alltså lämna in sina besked skriftligt.

När de formella besluten är klara vidtar nästa fas. Då ska ESS Scandinavia börja gå igenom anläggningens design – ett arbete som tar flera år– och uppskattas kosta 300 miljoner kronor.

Fullt utbyggd är det tänkt att ESS ska sysselsätta 2000-3000 forskare per år. Det blir den största forskningsanläggningen i Sverige.

Detta ska neutronkanonen göra

ESS står för European Spallation Source och är ett flervetenskapligt forskningscentrum för studier om nya material, ytor och magnetism.

Neutronstrålningen ger en bild av hur olika material ser ut på molekylnivå utan att förstöra eller påverka själva materialet.

Här är åtta områden där ESS-kanonen ge ny kunskap på molekylnivå:

1. Inom biologinkan proteinernas uppbyggnad studeras och nya läkemedel utvecklas.

2. Inom livsmedelsindustrinkan viktiga enzymer analyseras och nyttigare mat till lägre kostnad utvecklas.

3. Inom den kemiska industrinkan komplicerade polymerer undersökas och effektivare membran i bränsleceller konstrueras.

4. Metallers spänningkan studeras även under höga tryck och temperaturer och lättare och tåligare delar till flygmotorer utvecklas.

5. Ytors förmågaatt samspela med andra ämnen kan studeras noga och leda till bättre katalysatorer och effektivare smörjmedel.

6. De inre egenskapernahos magnetiska material kan undersökas med neutroner vilket kan ge bättre magnetminnen och kompaktare hårddiskar.

7. Uppbyggnaden av nanomaterialkan undersökas i detalj, vilket kan ge mindre elektronik, effektivare fotonik och starkare kompositmaterial.

8. Strukturer på porösa materialkan kartläggas i detalj, vilket kan leda till vätgaslager som kan laddas med stora mängder energi och som snabbt kan tömmas.

Fakta: Anders Wallerius/Ny Teknik