Populärteknik

Magnetiska nordpolen rör sig snabbare än väntat

World Magnetic Map från 2010, som visar den magnetiska deklinationen vid havsnivån. Foto: Hutington
World Magnetic Map från 2010, som visar den magnetiska deklinationen vid havsnivån. Foto: Hutington

Något oväntat sker i jordens inre. Forskare har därför för första gången i förtid tvingats uppdatera modellen för hur den magnetiska nordpolen rör sig.

Publicerad

Att den magnetiska nordpolen skiljer sig från den geografiska känner de flesta till. Den geografiska nordpolen är ju den punkt som utgör den norra skärningspunkten mellan jordytan och jordens rotationsaxel.

Den magnetiska nordpolen rör däremot på sig. På 1860-talet befann den sig i norra Kanada men har sedan dess flyttat sig över 2 400 kilometer mot Sibirien. I dagsläget befinner den sig mitt i arktiska oceanen och rör sig med ungefär 54 kilometer per år. Förflyttningen beror på rörelser i det flytande järnet i jordens inre.

Kompassen visar olika mycket fel

Beroende på var på jordytan man befinner sig visar en kompassnål olika mycket fel i förhållande till den geografiska nordpolen. Missvisningen kallas för magnetisk deklination.

Att ha koll på hur magnetfältet varierar är nödvändigt för navigering. 1965 lanserades därför World Magnetic Model som är en matematisk modell av magnetfältets variation. Såväl USA:s som Storbritanniens försvar liksom Nato använder sig av modellen. Den finns även installerad i Android- och ios-telefoner.

Modellen uppdateras vart femte år. Nästa uppdatering var planerad till 2020. Men kontrollmätningar har visat att den magnetiska nordpolen flyttat sig oväntat mycket sedan 2015. Modellen förutsåg att förflyttningen skulle fortsätta att sakta ned – men i stället har den snabbats upp.

Uppdaterad i förtid för första gången

I måndags släppte därför myndigheten National Geophysical Data Center (NGDC) en ny modell, ett år i förtid, vilket bland annat har uppmärksammats av NY Times. Det är första gången forskarna uppdaterar modellen i förtid.

Vad som är orsaken till att förflyttningen accelererar är dock okänt i dagsläget.

– Det är uppenbart att något konstigt händer, säger geofysikern Phil Livermore till NY Times.

De flesta forskare verkar dock tveksamma till att det skulle handla om att den magnetiska nord- respektive sydpolen är på väg att byta riktning, vilket har skett flera gånger tidigare under jordens historia men som tar tusentals år. Den magnetiska sydpolen står fortfarande relativt still.

Interaktion mellan magnetiska strukturer?

Phil Livermore tror i stället att det handlar om interaktion mellan två magnetiska strukturer i den yttre delen av jordens kärna, en under Kanada och en under Sibirien. Strukturen under Kanada försvagas vilket får den magnetiska nordpolen att vandra mot Sibirien.

De navigationsmässiga konsekvenserna av att använda modellen från 2015 är inte särkskilt stora för den som befinner sig söder om 65 grader nordlig breddgrad och iväg från Kanada, enligt Ciaran Beggan på British Gelogical Survey. Men för flyg över Arktis är det förstås av större vikt att veta exakt var man befinner sig.