Digitalisering

Ljusning för optisk forskning

Publicerad
TYSKLAND Det ser ljust ut för den optiska forskningen i Tyskland. Ministeriet för utbildning och forskning ger 2,5 miljarder kronor de närmaste fem åren till den optiska forskningen. Det är en höjning av anslagen med 27 procent fram till år 2006. Ministeriet har beräknat att 14-15 procent av alla arbetsplatser i tillverkningsindustrin påverkas av effekter från den optiska forskningen och ser den som en nyckelteknik. Världsmarknaden beräknades till 82 miljarder dollar redan 1999.

Mikrolitografi, biofotonik, optisk screening samt effektivare ljusekonomi är de fyra huvudområden som forskningen koncentreras till.
 
 
Forskningen presenteras på
www.optecnet.de
www.optischetechnologien.de.