Digitalisering

KTH tvingas lämna ut betyg

Publicerad
KTH måste lämna ut tusentals betyg till mjukvaruföretaget Virtutech, efter en dom i regeringsrätten. Rätten att ta del av betygen är grundlagsskyddad, men både rektorn och studentkårens ordförande ifrågasätter varför skolan ska tvingas ge privata företag billig rekryteringshjälp.
 
Virtutech vände sig till KTH för att få ut betygen 1998. Företaget var då nyetablerat och hade svårt att hitta personer med rätt kompetens. Genom att gå igenom betygen för vissa kurser hoppades man kunna leta upp och kontakta tänkbara medarbetare.
 
- Vi bedömde att annonsering var ett dyrt och ineffektivt sätt, och då ville vi undersöka möjligheten att utnyttja offentlighetsprincipen istället, säger vdn Peter S. Magnusson.
 
Betyg är allmän handling och normalt offentliga. Men KTH vägrade att lämna ut dem, med hänvisning till sekretesslagstiftningen och behovet att skydda studenternas personliga integritet. Den motiveringen har nu regeringsrätten underkänt.
 
Bland studenterna på skolan har en del röster höjts mot att det är kränkande att företag kan gå bakom ryggen på studenterna, istället för att låta dem som vill själva lämna ifrån sig sina betyg.
 
Det resonemanget har Peter S. Magnusson svårt att förstå. Han anser istället att företagets uppsökande rekryteringsmetod är positiv för studenterna.
 
- Det enda som kommer att hända är att vi kontaktar de personer som är intressanta för oss och talar om att vi finns. Det finns inte så många intressanta jobb om man är duktig tekniker inom mjukvara, och de flesta letar därför inte ens efter dem.
 
Men Anders Flodström, rektor på KTH, är förvånad och bekymrad över domen. Det viktigaste skälet till att han inte ville lämna ut handlingarna var egentligen inte sekretessbehovet. Han är istället orolig för den arbetsbelastning det innebär för skolan om den här typen av förfrågningar sätts i system.
 
- Vi har inget emot att lämna ut offentliga handlingar. Men jag gissar att huvudsyftet från företagets sida inte var att skaffa våra studenter optimala jobb utan att tjäna pengar på att använda oss som förmedlare.
 
- Och säg att vi börjar få förfrågningar från företag som vill ha uppgifter om alla som är födda i Skövde och har betyg över 4,5 i elektroteknik. Då får Tomas Östros skicka oss pengar till ett antal personer som jobbar enbart med de här sammanställningarna.
 
Också studentkårens ordförande Peter Eriksson tycker att det är ett problem om skolan får allt för många förfrågningar av den här typen, till exempel från rekryteringsföretag som vill sälja studentuppgifter.
 
- Vi vill att så stor del som möjligt av skolans pengar ska gå direkt till vår utbildning. Och om det är någon som ska tjäna pengar på KTHs studentregister är det kåren och KTH, inte privata företag.
 
Men argumenten avfärdas som löjliga av Virtutech. Företaget fick betala drygt en krona styck för de närmare 10 000 sidorna betyg, helt i enlighet med avgiftsförordningen som ger myndigheter rätt att ta betalt för kopiorna.
 
- Det är ingen som har bett dem att ta fram uppgifterna gratis. De får väl räkna ut vad det kostar och budgetera bättre, säger Peter S. Magnusson.
 
Staffan Olsson på Lärarhögskolan har ägnat mycket tid åt offentlighet och sekretess inom skolan. Han ifrågasätter starkt KTHs agerande.
 
- De ska hålla tassarna borta från offentlighetsprincipen. Att ta del av allmän handling är en grundlagsskyddad rätt, och skolan ska över huvud taget inte ta ställning till syftet och de moraliska aspekterna. Man får acceptera att det kostar tid och resurser att tillgodose olika, ibland krävande, önskemål om att få ut allmänna handlingar.
 
Han menar att det finns viktiga principiella fördelar med att betygen är allmänt tillgängliga.
 
- Att ge betyg är en form av myndighetsutövning och det är rimligt att det är öppet för insyn. Genom att betygen är offentliga kan man till exempel granska om en skola sätter för låga betyg eller om en enskild person fått ett felaktigt betyg.
 
Kristina Ullgren, jurist på Göteborgs Universitet, anser att offentliga betyg också är en kvalitetsgaranti för högskolorna.
 
- Vi har en del problem med förfalskade betyg. Om en sökande utger sig för att vara student vid universitetet är det viktigt att det kan verifieras.
 
Virtutech har nu fått ut handlingarna och just börjat gå igenom dem. Och om det ger resultat kommer man att använda metoden igen, säger Peter S. Magnusson.
 
- Men det var mest en principfråga att vi gick vidare till regeringsrätten. För tre år sedan hade vi haft nytta av det här. Idag får vi sökande, så nu är det egentligen överspelat.
 
Studentkåren kommer under hösten att diskutera hur man ska förhålla sig till domen.
 
- Kåren ser inget problem med det här enskilda fallet. Men om det börjar utnyttjas i större utsträckning kommer vi att känna oss tvingade att motarbeta det eftersom det tar för mycket av skolans resurser, säger Peter Eriksson.