Digitalisering

Kritiken: Smarta gatlyktor har inte gagnat invånarna

San Diegos satsning skulle ge en rad lösningar som kunde förbättra livet i den uppkopplade staden. Nu höjs röster mot att de smarta gatlyktorna har blivit polisens verktyg för godtycklig övervakning.

Publicerad

I USA pågår en polariserad debatt om polisens resurser och arbetssätt – och det kan vara den konflikten som nu avspeglas i de röster som höjs mot San Diegos så kallade smarta gatlyktor. Staden har hittills installerat 3 300 exemplar och ytterligare tusen väntar på att sättas upp.

Hittills har polisen hämtat videoklipp från gatlyktornas kameror vid 400 tillfällen. Ursprungligen skulle myndigheten endast ta del av material vid de allra grövsta brotten, men utredningarna har även handlat om vandalism och plundring i samband med Black Life Matters protester.

– När vi sjösatte det här så var förväntningarna att det inte skulle bli ett system för polisens arbete. Och det är sant – detta utgör inte det primära syftet, utan det är att samla in data för att kunna hantera staden bättre, säger Eric Caldwell, vice operativ chef för staden San Diego, till IEEE Spectrum.

Installationerna inleddes 2017 och följande år hade området East Village utrustats med 50 exemplar. Då talade man om att de hade potential för att hjälpa till inom en lång rad områden, exempelvis genom att lysa upp lediga p-platser eller tillkalla parkeringsvakter när så behövdes. Gatlyktorna skulle även med sensorer kunna upptäcka eldsvådor.

Bluetooth-uppkopplade

Varje lykta innehåller hårdvarupaketet City IQ, med en Intel Atom-processor och en halv terabyte minne. De två kamerorna tar stillbilder respektive video och kompletteras av mjukvara för bildanalys. Till detta kommer två sensorer för ljud samt sensorer som kan mäta temperatur, luftfuktighet, lufttryck och magnetfält. Enheterna är uppkopplade via bluetooth och wifi-radio.

2018 arbetade både staden och mjukvaruutvecklare med att ta fram nya lösningar baserade på alla de här möjligheterna, men den breda floran av funktioner har uteblivit. Samma år skedde ett mord som fångades på film av en kamera i en gatlykta, och polisen kunde använda materialet.

Polisen fick mersmak och började förhandla om en lämplig rutin för att kräva ut material från lyktorna. Inledningsvis hanterades deras begäran manuellt, men i dag har polisen ett verktyg som låter dem ladda ner filmen på egen hand, direkt från en utvald lyktstolpe.

Ska ses över

The Partnership for the Advancement of New Americans har dock kritiserat att det inte finns några fastställda böter kopplade till ett eventuellt missbruk av data. Oron har inte mildrats av att polisen hämtade videoklipp vid omkring 175 tillfällen under de första 18 månader som systemet var tillgängligt. Nu har dock en kommitté på San Diegos stadskontor lagt fram förslag om hur all övervakning i staden ska ses över och granskas.    

San Diego har använt gatlyktorna för att effektivisera gatljusen och övervaka farliga korsningar, samt för att registrera hur gångtrafikanter och cyklister rör sig i staden. Men incitamentet för att skapa fler lösningar kan ha försvunnit. I dag är det ett privat företag som samlar in denna sensordata i molnet för analys i CityIQ-plattformen. Kontraktet innebär att de också äger alla algoritmer som är kopplade till denna data.

Enligt tidigare kalkyler skulle en halverad belysningskostnad betala för en del av investeringen på strax över 262 miljoner kronor, men höjda elpriser har ätit upp den förtjänsten.