Opinion

”Kräv personligt ansvar för gift i dricksvattnet”

Brandskum som använts för att släcka en villabrand förgiftade flera vattenbrunnar. ”Ingen tar ansvar för de förgiftade brunnarna”, skrev Ny Teknik i december förra året. Läsaren Tomas tycker det är dags att utkräva personligt ansvar.

LÄSARBREV. Det ursprungliga felet är förstås att kemikalier som PFAS i brandsläckningsskummet har godkänts att användas utanför laboratorier. Utan att veta speciellt mycket om gången när nya kemikalier godkänns hoppas jag att någon myndighet har ansvar för detta och alltså kan ställas till svars.

Privatpersoner, brandmän och kommuner kan förväntas göra sitt bästa när de använder kemikalier enligt godkända instruktioner, men de kan inte förväntas ta ett striktare ansvar än så. Samma resonemang gäller givetvis byggfirmor, bönder och så vidare.

Man kan naturligtvis hävda att det är tillverkarens ansvar, och vad jag förstår så är det också så man ofta har försökt agera, men oftast utan större framgång.

Om jag händelsevis röstar fram några politiker till makthavare så förväntar jag mig att de använder sina myndigheter bland annat till att skydda mig och min tomt från farliga kemikalier. Om någon person är tillsatt att göra detta, men släpper igenom en ny kemikalie eller ett material som visar sig farligt för hälsa eller miljö så vill jag att personligt ansvar ska utkrävas. Då kanske ”försiktighetsprincipen” skulle tas lite mer på allvar.

/Tomas

Ps. Jag jobbar med bland annat asbest- och PCB-sanering och undrar ibland vilket som blir nästa ämne som kräver sanering i stor skala.