Opinion

”Kräv att hus förbereds för framtida solel”

Nybyggen bör förberedas för solkraft, anser brevskrivaren. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Nybyggen bör förberedas för solkraft, anser brevskrivaren. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

LÄSARBREV. Inom tio till femton år kommer alla nybyggda hus utrustas med solceller. Men redan i dag borde husen konstrueras så tekniken lätt kan installeras längre fram, tycker Carl-Johan Rosén.

Det byggs en hel del hus i dag i Sverige. Men få av dem har solceller på tak eller väggar. Förmodligen uppfattar fortfarande många detta som något udda och kanske också dyrare. Men inom tio femton år, troligen tidigare, kommer i stort sett alla nya hus utrustas med denna teknik.

Detta framtidsperspektiv borde medföra att det som byggs i dag och som kommer att stå i många, många år framöver utformas och förbereds så att det är enkelt att placera solceller på byggnaden.

Många husägare kommer troligen känna sig lurade när de upptäcker att deras hus saknar den bästa relationen till solen.

Varför ligger husfabrikanterna som borde vara framtidsinriktade så lågt med dessa lösningar?

Det är en uppgift för Boverket och Energimyndigheten att utforma krav och riktlinjer för denna pågående omställning och det snarast. Innan detta är gjort ligger ett stort ansvar på kommunernas bygglovshanterare att upplysa om framtiden.

Carl-Johan Rosén, Byle