Digitalisering

Kommunal oro för bredbandsstrategin

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att de kommunala stadsnäten behandlas orättvist i regeringens nya bredbandsstrategi. ”Det håller jag inte med om”, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) till TT.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

I bredbandsstrategin från 2009 slogs fast att 90 procent av hushållen och företagen skulle ha tillgång minst 100 Mbit/s senast 2020. I den nya strategin som presenterades nyligen höjs procentsatsen till 95 procent och även hastigheten på uppkopplingarna ökas.

Peter Eriksson slår i strategin också fast att rollerna och reglerna på bredbandsmarknaden ska bli tydligare. Han framhåller att det behövs både privata och offentliga aktörer, men det är helt klart marknadsaktörerna som får ledarrollen.

Kommunerna får pekpinnar om att inte sätta konkurrensen ur spel och inte heller neka kommersiella aktörer rätt att gräva ner fiber på kommunal mark. Kommuner med egna stadsnät får inte tränga undan privata initiativ.

Läs mer:

SKL tolkar det som att kommunernas agerande ifrågasätts och anser att ministerns pekpinnar riskerar att bromsa kommunernas bredbandsinvesteringar framöver.

– Regeringen ger en annan syn på om kommunerna är lämpliga ägare av bredbandsinfrastruktur. Vi har länge hävdat att de är lämpliga ägare och att det är bra att kommunerna tar ansvar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden och det får vi väldigt lite stöd för i den här strategin. Målet är tydligen att privata investerare ska stå för utbyggnaden och kommunerna hamnar lite på marginalen, säger Peter Haglund, sektionschef för infrastruktur på SKL.

– Vi tycker kommunerna är bra garanter för öppna nät där alla tjänsteleverantörer får tillgång till infrastrukturen och vi tycker att det är bra att de kommuner som vill säkerställa en utbyggnad i hela kommunen ska kunna göra det på egen hand, fortsätter han.

Läs mer:

Peter Eriksson påpekar att regeringen gått kommunerna och stadsnäten till mötes på en viktig punkt. En utredning ska se över den så kallade lokaliseringsprincipen som i dag förhindrar kommunalägda statsnät att verka utanför den egna kommunen. Den möjligheten har till exempel kommunala elbolag i dag.

– Det är väl rimligt att kommunen som gjort investeringar ska kunna verka på andra sidan kommungränsen om båda kommuner är överens.