Populärteknik

Kolkraften på tillbakagång

25 procent av all brittisk el kommer från förnyelsebara energikällor. Foto: Alamy
25 procent av all brittisk el kommer från förnyelsebara energikällor. Foto: Alamy
Sedan 2012 har den förnyelsebara elkraften ökat sin andel från tio till 25 procent i Storbritannien. Foto: Department of Energy & Climate Change
Sedan 2012 har den förnyelsebara elkraften ökat sin andel från tio till 25 procent i Storbritannien. Foto: Department of Energy & Climate Change

För första gången ger förnyelsebar energi mer el än kolkraften i Storbritannien.

Publicerad

Under andra kvartalet 2015 kom 25 procent av all brittisk el från sol, vind och biobränslen. Det är första gången de förnyelsebara energislagen är större än kolkraften som gav 20 procent av elektriciteten vilket framgår av ny statistik från det brittiska energidepartementet.

Men största elproducent är fortfarande de gaseldade kraftverken som har 30 procent av totalen medan kärnkraften kommer på tredje plats med 21 procent.

Jämfört med andra kvartalet 2014 har den förnyelsebara energin ökat med 51 procent där solkraften har utvecklats mest och ökat sin elproduktion med 115 procent, bland annat beroende av ovanligt många soltimmar.

Det ledde till att kolkraften minskade sin andel från 28 procent till 20 procent och enligt en rapport från Goldman Sachs kommer kolkraften globalt att minska successivt under kommande år från toppnoteringen 2013.