Innovation

KIs rektor vill se internrevision

De  30 miljoner kronor som getts till framstående professorer kan dras in och fördelningen kan komma att göras om. Det säger KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Hon har nu bett  jurister på Karolinska Institutet att undersöka om det är möjligt.

Publicerad

I morse sparkade KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson sin dekanus för forskning Karl Tryggvason efter att det uppdagats att han bland annat har påverkat en oberoende bedömargrupp att ge pengar till två KI-anställda professorer som sökt anslag ur det nya programmet för framstående professorer.

Totalt var det 147 personer som sökte pengar ur anslaget på sammanlagt 30 miljoner kronor för 2010. Sammanlagt  35 av dessa fördelades medel.

Men Karl Tryggvason har också brustit som chef, uppger Harriet Wallberg-Henriksson för Ny Teknik.

Han har inte sett till att ledamöterna i den oberoende bedömargruppen följt jävsreglerna.

—En av ledamöterna i denna grupp hade tidigare jobbat med fyra professorer som sökt anslag. I den första urvalsomgången deltog denne inte vid betygsättningen men i stället skickade han mejl till övriga ledamöter som innehöll bedömningar av de fyra. Dessutom deltog personen i fråga i den andra betygsättningen av sina tidigare kollegor.

—Det här beteendet strider mot alla jävsregler och all praxis i vetenskapliga sammanhang, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Hon berättar också att hon nu har för avsikt att be internrevisionen vid KI att gå igenom samtliga beslut som  Karl Tryggvason har fattat under sina två år som chef för styrelsen för forskning vid KI.

—Det är väldigt viktigt att reglerna följs.

NyTeknik har inte lyckats få kontakt med Karl Tryggvason, vad har han anfört som försvarsargument?

—När jag pratade med honom i morse och visade honom det mejl han skickat till ledamöterna i bedömargruppen från sin privata dator sa han att ”det var dumt gjort”!