Digitalisering

KI-forskare: Våldsamma datorspel påverkar visst!

Aggressiva personer spelar i högre utsträckning brutala spel. Foto: Colourbox
Aggressiva personer spelar i högre utsträckning brutala spel. Foto: Colourbox

Ett forskarbråk har blossat upp efter Statens medieråds slutsats om att våldsamma datorspel inte påverkar ungas hjärnor. "De är inte objektiva", skriver tre forskare vid Karolinska institutet på DN debatt.

Publicerad Uppdaterad

Medierådets slutsatser "är ett hån mot flera decenniers seriös forskning", skriver de tre KI-forskarna Andreas Olsson, Predag Petrovic och Martin Ingvar. Genomgången av befintlig forskning,som publicerades i december, gav en rapport där rådet hävdade att det inte finns några belägg för att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende. Däremot menar rådet att våldsamma personer dras till brutala spel, inte tvärtom - att spelen gör dem mer våldsamma.

KI-forskarna anser att slutsatserna är helt fel och att viss forskning om våldsamma datorspel (VS) utesluts: "Den nämner över huvud taget inte att flera internationella expertförbund (bland annat barnläkarförbunden i USA, Kanada och Australien och det amerikanska hälsodepartementet) har slutit sig till att VS ökar sannolikheten för aggressivt beteende."

Visst har medierådet rätt i att det inte är lätt att skilja ut våldsamma spel som ensam faktor för ökad aggressivitet. Men däremot blir de "ytterligare en källa till att lära sig aggressiva beteenden och hämma empatisk utveckling", skriver de tre forskarna.

Läs DN-debattinlägget i sin helhet 

Läs Medierådets rapport här