Innovation

Karolinska sparkar chefer

Paolo Macchiarini i ett foto från 2012. Foto: New Press Photo / Splash News
Paolo Macchiarini i ett foto från 2012. Foto: New Press Photo / Splash News

Karolinska universitetssjukhuset har tagit fram förbättringspunkter efter skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Samtidigt meddelar sjukhuset att ytterligare två chefer får gå.

Ingen av de verksamhetschefer som anställde Paolo Macchiarini är kvar i sina chefsförordnanden. De två verksamhetschefer som tidigare tvingats ta time out får alltså nu sparken. Det är verksamhetschefen för öron-, näs-och halskliniken och chefen för tema hjärta och kärl.

”Fallet är exceptionellt men som verksamhetschef har man ett formellt ansvar”, skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Vid en pressträff redovisar Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge vilka åtgärder det kommer att vidta med anledning av de omtalade experimenten med konstgjorda luftstrupar som genomförts av Macchiarini.

Efter en genomgång av Kjell Asplunds utredning har 33 förbättringspunkter identifierats och arbetet kommer att delas upp i tre tidsintervaller på kort, medel och lång sikt.

– Det som vi har som förbättringsområden är väldigt många men gällande thoraxkliniken så kommer vi att jobba både med riktade stöd- och uppföljningsåtgärder och noga följa utvecklingen på kliniken. Vi kommer att titta på strukturen och patienssäkerhetskulturen, säger chefläkare Nina Nelson Follin på en pressträff.

En programsamordnare har utsetts på sjukhusdirektörens uppdrag. Sjukhusets ledningsråd kommer att följa upp rapporteringen av programmet regelbundet.

– Vi är väldigt beslutna att genomföra detta, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Dessutom meddelas att brev med en officiell ursäkt har skickats till patienter som genomgått luftstrupsoperationer samt till deras anhöriga. Man framför även en önskan om en personlig kontakt för att diskutera hur man från KS kan ge stöd.

Vid presskonferensen berättar även Nina Nelson Follin att vid närmare granskning har förutom de tre patienter som erhållit syntetiska luftstrupsimplantat tolv patienter identifierats där Paolo Macchiarini varit ansvarig. I fyra fall har oklarheter identifierats.

Ett av fallen är tidigare lex Maria-anmält. Karolinska utreder nu två av de övriga närmare.

– Det fjärde fallet är utrett och avslutat, det rör sig inte om en lex Maria-anmälan, säger Nina Nelson Follin.

Sammanlagt utfördes operationer på tre patienter på sjukhuset, ingrepp som resulterade i att två av dem dog och den tredje skadades svårt. Operationerna som leddes av Macchiarini belystes utförligt i SVT-dokumentären ”Experimenten”.

Läs mer:

En efterföljande utredning av Kjell Asplund, som presenterades nyligen, visade på en rad missförhållanden. Inte minst en påtaglig nonchalans inför lagar och regler som resulterade i att patientsäkerheten brast vid ett flertal tillfällen. Exempelvis hade alla patienter inte lämnat sitt samtycke samtidigt som det var tveksamt om de verkligen förstod vad ingreppet innebar. Såväl etiska tillstånd som tillstånd från Läkemedelsverket saknades.