Grafik

Kärnvapentester i världen sedan 1945

GRAFIK. Ny Teknik har sammanställt världens alla kärnvapentester sedan 1945. USA står för flest, med totalt 1 032 provsprängningar.

Publicerad

Starka skakningar i Nordkorea tidigt på söndagsmorgonen tydde på att landet genomfört en ny testsprängning av en kärnladdning. Något Nordekorea sedan bekräftade. Det är det senaste kärnvapentestet i världen.

I Grafiken ovan kan du se världens alla kärnvapentester sedan 1945.