Digitalisering

”Ingenjörer - håll er borta från börsen”

DEBATT. ”Börshandeln har stegvis tappat kontakten med verkligheten. Det är säkert tekniskt intressant men inget som ingenjörer borde ägna sig åt”, enligt Ole Pedersen, universitetsadjunkt Linköpings Tekniska Högskola.

När affärer på börsen kan avgöras på bråkdelar av millisekunder med hjälp av smarta algoritmer och speciell hårdvara, så kallad högfrekvenshandel, HFT, är det ett tecken på hur vansinnigt hela börshandeln fungerar. Aktörerna på börsen behöver inte tänka längre än att antalet affärer/millisekund, maximeras.

Vem som helst förstår att det här inte har ett dugg med realkapital att göra. Det har det inte haft på många år. Imaginära vinster som bara är siffror i ett gigantiskt sifferspel, borde inte förtjäna att tas på allvar. Men tyvärr är det många, framförallt ekonomer och politiker, som tar det här på största allvar. Nu är även ingenjörerna med i leken.

Jag förstår mycket väl att ingenjörer, statistiker, matematiker och många fler med naturvetenskaplig utbildning har lagt ner mycket arbete på börssystem under flera år. Allt för att förbättra prestandan och öka ”vinsterna”. Men det är också här dilemmat ligger, anser jag. En ingenjör (och även andra kompetenta människor) borde alltid fråga sig om det han eller hon utvecklar är i linje med någon form av ”etisk kodex”.

En gång i tiden hade civilingenjörsförbundet en etisk kodex för civilingenjörer. Jag vet inte om någon någonsin applicerade den på sin egen vardagsgärning, men den etiska kodexen fanns och kunde diskuteras. Idag pratas det sällan om vad som är etiskt försvarbart och vad som inte är det, undantaget miljöområdet. Kan man tjäna pengar på något så är det per definition bra. Marknaden fungerar så.

Jag skulle önska att ingenjörer, men också andra, kunde stanna till ett ögonblick och tänka på konsekvenserna av sitt beteende, i ett större perspektiv. Ingenjörer som utvecklar smarta algoritmer för snabbare handel, där bara ljushastigheten sätter gränsen, jobbar säkert med ett intressant problem ur ett ingenjörsmässigt perspektiv. Men i det större perspektivet leder det till en absurd börshandel som stegvis tappar kontakten med verkligheten.

Det är bara ett banalt exempel men det är fackidiotin som oroar. Ingenjörerna bidrar med sina idéer och lösningar, ofta utan perspektiv och utan insikt om konsekvenserna, det gäller naturligtvis inte bara börshandeln.

Jag undervisar dagligen blivande civilingenjörsstudenter på ett av landets universitet och frågar mig ofta hur man klargör vilket ansvar en ingenjör har när han/hon kommer ut i arbetslivet. Det finns inga enkla svar och lösningar, kanske finns det bara goda och mindre goda exempel.

Börshandeln som fullbordas på 0.01 millisekunder via snabba börsmotorer som står nära börsens datahallar för att minska signalfördröjningar, är tekniskt intressant. Samtidigt är det ”helt sjukt” i ett större perspektiv.  Ett exempel på något som ingenjörer inte borde ägna sig åt.

Ole Pedersen, Linköping

Universitetsadjunkt, LiTH

Detta är algoritmisk handel

- Elektronisk handel med värdepapper.

- Kallas även algohandel, automatisk handel och robohandel.

- Har sina rötter på 70-talet men blev effektivare i slutet av 80-talet då transaktioner började genomföras mot börssystemen helt elektroniskt. I samma veva minskades det minsta steget i aktievärden (tick size) i USA till en cent, vilket bidrog till utvecklingen.

- Indelas i två områden:

1. Exekveringsalgoritmer – ett sätt att distribuera en affär geografiskt och i tid, till exempel en försäljning av en stor aktiepost i Ericsson. Programmet portionerar ut försäljningen i små poster över tid på olika börser enligt algoritmen.

2. Högfrekvenshandel (High Frequency Trading – HFT). Programmet både väljer ut och genomför order enligt en algoritm. Vinsten per order är liten. Lönsamhet nås genom att genomföra ett stort antal order på kort tid.